Vanda har attraktiva läroanstalter – medeltalsgränserna till gymnasierna har stigit

Resultaten från den gemensamma ansökan våren 2019 har kommit: Sammanlagt 2066 sökande beviljades en studieplats i Vanda stads gymnasier och yrkesinstitutet Vanda Varia.

Ungdomarna var intresserade av gymnasierna i Vanda

Sammanlagt 1214 ungdomar beviljades en studieplats i Vandagymnasierna. I år krävdes det högsta medeltalet för att få en studieplats till Sotungin lukio, där det lägsta medeltalet som godkändes var 8,33. Den lägsta medeltalsgränsen som godkändes i de finskspråkiga gymnasierna, 7,58, krävdes till Lumon lukio. Alla sökande som nådde upp till den lägsta medeltalsgränsen fick nödvändigtvis inte plats i det gymnasium som de hade sökt till, eftersom också ansökningsönskemålens ordning utöver medeltalet för läsämnena har beaktats och därefter medeltalet för alla ämnen.

Medeltalen och beviljades i antaglingprocess

Unga har goda möjligheter att få en studieplats till yrkesutbildning

Vanda yrkesinstitut Varia beviljade studieplats för sammanlagt 852 studerande. Flest sökande antogs till grundexamen inom social- och hälsovård (129), grundexamen inom el- och automationsteknik (100) och grundexamen i logistik (80).

Flest sökande i förhållande till antalet nybörjarplatser hade grundexamen för flygplansmekaniker (10 nybörjarplatser, 244 sökande) och grundexamen inom el- och automationsteknik (100 nybörjarplatser, 628 sökande).

I framtiden antas fler och fler studerande till yrkesutbildningen genom kontinuerlig ansökan, och studerande kan ansöka om studieplats till Vanda yrkesinstitut Varia året om. Bekanta dig gärna med utbildningarna och gör en ansökan via Varias webbsida.

Antagningsprocessen är färdig, namnen på de invalda finns på läroanstalternas hemsidor

Uppgifter om de antagna finns på läroanstaltsvisa namnlistor som publiceras 13.6.2019. Namnen på de invalda som gett sitt samtycke till att namnet publiceras meddelas på läroanstalterna hemsidor. Dessutom meddelas de invalda om studieplats per brev och e-post ifall den sökande har angett sin e-postadress i samband med ansökan. Studieplatsen bör tas emot 27.6.2019 kl. 15.00, men gymnasierna önskar att platsen tas emot 13.6.2019

Personligt meddelande om reservplats

Studerande till reservplatserna vid gymnasier och i yrkesutbildningen väljs från gemensamma ansökans reservplatslista. Den som väljs in genom reservplatslistan meddelas personligen. Läroanstalterna informerar om eventuella obesatta studieplatser i studieinfo.fi och/eller sina egna webbsidor.

Alla unga garanteras en studieplats

De som blivit utan studieplats kan under sommaren ansöka om inträde till handledande utbildning. Sista ansökningsdag till handledande utbildning är 23.7.2019. Enligt Vanda utbildningsgaranti garanteras alla som avslutat den grundläggande utbildningen i vår en fortsatt studieplats.

Hjälp och stöd för kartläggning av alternativ och ansökningsprocessen på svenska ges i främsta hand av den egna skolans elevhandledare.

Publicerat: 13.6.2019 
(redigerad: )

Nyheter