Möjlighet till veganmat vid alla daghem och läroanstalter i Vanda

Barn och unga erbjuds möjlighet till veganmat inom småbarnspedagogiken och vid alla läroanstalter i Vanda från och med början av höstterminen 2019. Vid daghemmen i Vanda och skolorna Martinlaakson koulu och Tikkurilan lukio har det ordnats ett försök där barnen och eleverna haft möjlighet att välja veganmat, men i fortsättningen kommer veganmat att vara ett alternativ för alla som också hemma följer en vegansk diet. På läroanstalterna och daghemmen i Vanda serveras det också ett vegetariskt alternativ dagligen.

Försöket visade att det nog finns en efterfrågan på veganmat. Under försöket valde 70 barn eller unga veganmat. Enligt studerande vid Tikkurilan lukio är veganmat ett efterlängtat alternativ, eftersom de elever som följer en vegansk diet hittills haft med sig egen matsäck till skolan.

- Att erbjuda ett veganskt alternativ stöder också stadens miljövärden. Det att andelen vegetarisk mat har ökat är en del av den hållbara utvecklingen som också staden eftersträvar, säger inköpschefen Sirpa Viinikari-Kauria.

Måltiderna till Vanda stads daghem, skolor och gymnasier levereras av Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy, Palmia och Fazer Food Services. Staden ger barn, unga och deras vårdnadshavare separat information om veganmatalternativet. De som följer en vegansk diet meddelar sitt specialdietval på en blankett då höstens verksamhetsperiod inleds vid läroanstalterna och inom småbarnspedagogiken.

Publicerat: 14.6.2019 
(redigerad: )

Nyheter