Planen för småbarnspedagogik och läroplanen för förskoleundervisning godkändes

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion 18.6.2019

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion beslöt på sitt sammanträde 18.6.2019 att godkänna den uppdaterade planen för svenskspråkig småbarnspedagogik i Vanda och den uppdaterade läroplanen för svenskspråkig förskoleundervisning i Vanda. Planerna tas i bruk från och med 1.8.2019.


Planen för småbarnspedagogik

Utbildningsstyrelsen utfärdade en föreskrift om de nya grunderna för planen för småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.1.2019. De lokala planerna för småbarnspedagogik uppdateras i enlighet med de riksomfattande grunderna och tas i bruk i augusti 2019.

Planen för svenskspråkig småbarnspedagogik i Vanda utgörs av utbildningsstyrelsens nya grunder för planen för småbarnspedagogik och planen för småbarnspedagogik i Vanda (2019). Vid uppdateringen av planen för småbarnspedagogik i Vanda har man fokuserat särskilt på att specificera de delar som gäller processerna med barnets plan, verksamhetsplanerna och pedagogisk dokumentation, samt de delar som gäller förebyggande av mobbning, kroppskännedom och säkerhetsfostran, skiftesomsorg samt de olika verksamhetsformerna.

Uppdateringen har gjorts tillsammans med personalen och ledningen inom småbarnspedagogik. En enkät som riktades till vårdnadshavare och barn gav också material för uppdateringen.

Läroplanen för förskoleundervisningen

Vandas läroplan för förskoleundervisning uppdaterades år 2016 för att motsvara de nationella grunderna för förskoleundervisningens läroplan (UBS, 2014).

Den läroplan för förskoleundervisning som tas i bruk från och med 1.8.2019 har uppdaterats nu i samband med uppdateringen av planen för småbarnspedagogik, så att den motsvarar de processer som beskrivs i Vandas plan för småbarnspedagogik 2019. I uppdateringen har också beaktats Vandas nya värdegrund.

Förskoleundervisningen övergår från den grundläggande utbildningen till att organiseras av småbarnspedagogiken från 1.8.2019.

Tilläggsuppgifter:

Direktören för det svenskspråkiga resultatområdet Anders Vikström, tfn 043 8257442, fornamn.efternamn(at)vantaa.fi

Chef för småbarnspedagogik Lena Karlsson, tfn 040 5528929, fornamn.efternamn(at)vantaa.fi

Publicerat: 19.6.2019 
(redigerad: )

Nyheter