HUS förbereder sig för rusning i Pejas samjour – servicesedlar till hjälp

HUS samjourer i Helsingfors, Esbo och Vanda förbereder sig på växlingar i behovet av jourvård genom att ta servicesedlar i bruk, från och med den 20.6.2019.

I Vanda, patienter som söker sig till Pejas jourpoliklinik och där behöver allmänläkartjänster har i särskilda fall möjlighet att få en servicesedel. Med servicesedeln kan man söka vård på sådana privata läkarstationer som HUS har avtal med.

Servicesedlar kan erbjudas patienter som är 18 år fyllda och som har vissa symptom, t.ex. i luftvägarna eller som råkat ut för vissa olycksfall, man misstänker t.ex. att vristen stukats. På jourpolikliniken bedöms behovet av servicesedel från fall till fall och patienten kan själv avgöra om han/hon vill ta emot servicesedeln eller stanna kvar på jourpolikliniken.

Före man uppsöker jourpolikliniken ska man ringa den avgiftsfria telefonservicen Jourhjälpen på numret 116 117, som betjänar dygnet runt. På Jourhjälpen görs en bedömning av vårdbehovet och patienten hänvisas till rätt vårdställe eller får anvisningar för egenvård. Man kan söka sig till jourpoliklinikerna direkt om man inte får kontakt med Jourhjälpen i rimlig tid.

I livshotande situationer ska man alltid ringa det allmänna nödnumret 112.

Läs mer på HUS meddelande.

Publicerat: 19.6.2019 
(redigerad: )

Nyheter