Social- och hälsovärdstjänster under midsommar

Hälsostationer

Hälsostationerna stänger torsdag 20.6. undantagsvis klockan 14.30. Hälsostationerna håller stängt under midsommarafton fredag 21.6.

Hälsostationernas telefonservice stänger torsdag 20.6. undantagsvis klockan 14.30. Hälsostationernas telefonservice har stängt under midsommarafton fredag 21.6.

Jour

Vid Pejas sjukhus (Sjukhusgatan 1, Vanda, tfn 116 117) sköts de patienter som behöver brådskande vård utanför hälsostationernas ordinarie öppettider, och patienter som insjuknat plötsligt och allvarligt får vård dygnet runt. Ingång från dörren där det står jourpoliklinik.

Vid akuta sjukdomsfall då den egna hälsostationen har stängt kan Vandaborna också söka sig till jouren vid Haartmanska (Haatmansgatan 4, Helsingfors), Jorvs (Åbovägen 150, Esbo) eller Malms (Talvelavägen 6 J, Helsingfors) sjukhus och barn samt unga under 16 år till Nya barnsjukhuset (Stenbäcksgatan 9, Helsingfors) eller barnsjukhuset vid Jorvs sjukhus (Åbovägen 150, Esbo).

Ring Jourhjälpens avgiftsfria nummer 116 117 innan du söker dig till jouren. Numret svarar dygnet runt. På numret får du hälsorådgivning när din egen hälsostation har stängt.

Vid livshotande situationer - ring 112

Hjälp fås dygnet runt från numret 112 i allvarliga och livshotande sjukdoms- och olycksfall.

Social- och krisjour

Social- och krisjouren har jour dygnet runt, tfn 09 8392 4005.

Tandvårdsjour

Jouren för munhälsovård håller öppet under midsommar 21.6.- 23.6. kl. 9–21 i Haartmanska sjukhuset (Haartmansgatan 4, Helsingfors, byggnad 12) och har öppet kl. 9–12. I vård kommer man via tidsbokningen på tfn 09 471 71110. Tidsbokningen har öppet kl. 8–21.

Vänligen ring före du kommer till jouren.

Tandläkarjour nattetid

Vid nattjouren sköts de patienter som behöver vård omedelbart. Nattjouren har öppet vid Tölö sjukhus olycksfallsstation (Tölögatan 40, Helsingfors) i anslutning till den mun- och käkkirurgiska jourmottagningen. Tidsbeställning och bedömning av vårdbehovet tfn 040 621 5699.

Allvarliga skador

Allvarliga tand-, mun-, samt käk- och ansiktsskador sköts dygnet runt vid Tölö sjukhus (Tölögatan 40, Helsingfors).

Publicerat: 19.6.2019 
(redigerad: )

Nyheter