Vanda tar ett nytt digitalt språng inom bildningsväsendet

Vanda har inlett ett projekt för upphandling av ett omfattande system för lärande och förvaltning. Målet är att utveckla en systemhelhet för undervisningen där alla uppgifter, system och tjänster som lärare, elever, rektorer, vårdnadshavare och förvaltningen använder finns samlade.

Det är dags att utnyttja digitalisering och kunskapsledning i lärandet och undervisningen i Vanda. Det fleråriga projektet utvecklar det arbete som utförs vid läroanstalterna och undervisningsförvaltningen. Användarna kan utföra till exempel kontinuerlig utvärdering, individuellt stöd och kunskapsledning på ett mer högklassigt och lättare sätt med den nya systemhelheten än med de nuvarande arbetsredskapen.

Business Finland deltar i finansieringen av projektet med 5,4 miljoner euro, vilket är Business Finlands största finansiering som beviljats för innovativa offentliga upphandlingar. Vanda stad satsar på utvecklingsarbetet med motsvarande summa, och projektets totala budget är sammanlagt cirka 11 miljoner.

- Vår vision är att vi med hjälp av digitaliseringen kan producera allt mer högklassiga inlärningsresultat, och att undervisningspersonalen får bättre förutsättningar för att stödja inlärningen. Vårt mål är bland annat att förebygga marginalisering. Som stöd för utvecklingsåtgärderna samlar vi ihop information om lärandet säger Elina Lehto-Häggroth, biträdande stadsdirektör.

Det fleråriga arbetet har börjat med en inledande utredning och en marknadskartläggning för att skapa olika alternativa lösningar. I och med att arbetet med utredningen fortsätter kan man identifiera applikationer och potentiella samarbetspartner som finns på marknaden för att kunna bygga upp nya produkter och tjänster. Man vill sammanföra producenter och användare av undervisningssektorns digitala tjänster på samma plattform i ett gemensamt ekosystem. Beslut om system eller systeminförande har inte fattats än. Man har redan börjat utveckla utvärderingen av mångsidig kompetens i de skolor som deltar i pilotprojektet. För tillfället kommer tiotals läroanstalter och skolor att delta i pilotprojektet.

- Vanda vill vara en initiativtagare i den omfattande omarbetningen av plattformar inom undervisningen, och vi önskar att också andra kommuner deltar. Systemen som används inom förvaltningen och kunskapsledningen i dag är splittrade och delvis i slutet av sin livscykel. I och med denna reform skapar vi en systemhelhet inom undervisningen, säger Lehto-Häggroth.

- Detta är ett utmärkt tillfälle för Finland att främja plattformsekonomin inom undervisningssektorn och skapa tillväxtförutsättningar för innovativa företag av olika storlek inom undervisningssektorn och branschen för artificiell intelligens, säger Piia Moilanen, ledande sakkunnig från Business Finland.

Publicerat: 1.8.2019 
(redigerad: )

Nyheter