Skolan börjar – ha en trevlig skoldag!

Havukosken koulu

Skolorna börjar igen i augusti och många inleder sin skolgång för första gången. Efter sommarlovet börjar cirka 2600 nya grundskoleelever på första klassen, cirka 2700 barn i förskolan, och cirka 1200 elever på gymnasiet i Vanda. Till Varia godkändes cirka 850 nya studerande i den gemensamma ansökan.

De finskspråkiga för- och grundskolorna samt gymnasierna återvänder från sommarlovet torsdagen den 8 augusti och de svenskspråkiga för- och grundskolorna och gymnasiet tisdagen den 13 augusti. Nya studerande vid Varia började sina studier i regel från och med den 5 augusti.

De finskspråkiga grundskolorna och gymnasierna har höstlov vecka 42, 14–18.10, de svenskspråkiga 17–18.10. I Varia fastställs höstlovstiderna utifrån den personliga läroplanen. Se hela läsårets arbetstider och lov.

Publicerat: 6.8.2019 
(redigerad: )

Nyheter