Vill du bli fosterförälder? Delta i informationskvällen den 3.9.

Vill du hjälpa barn som behöver ett fast hem eller en stödfamilj en gång i månaden? Är du och din familj intresserad av att bli en mottagarfamilj?

Vi söker nya fosterföräldrar tillsammans med Vanda stad, Helsingfors stad och Esbo stad. Kom på vår infokväll för att höra nuvarande fosterföräldrar berätta om sina erfarenheter och få mer information om hur det är att vara en fosterfamilj. Tveka inte, kom med! Du binder dig inte till något genom att delta.

Infokväll

  • Tid: tisdag 3.9.2019 kl. 17.30–19.30
  • Plats: Vanda stadshus, fullmäktigesalen, Stationsvägen 7.
  • Kaffeservering kl. 17–17.30
  • Anmäl dig på webben senast före 2.9. eller tfn 050 302 5192 /Familjevården i Vanda

Antalet placerade barn ökar

Det finns ett stort behov av fosterföräldrar, eftersom antalet barn som behöver stöd ökar. År 2018 placerades cirka 150 barn i fosterfamiljer i Esbo, Vanda och Helsingfors, och i dagens läge finns det sammanlagt cirka 1250 barn i fosterfamiljer. I mottagarfamiljer placerades 424 barn. Cirka 200 barn vistas regelbundet hos stödfamiljer.

– Vi behöver hela tiden nya familjer och i nuläget kan vi till exempel inte erbjuda stödfamiljer för alla som behöver en stödfamilj. Vi hoppas att alla intresserade tar kontakt med låg tröskel, eftersom det finns behov för nya familjer, säger Asikainen.

Är vi lämpliga som fosterföräldrar?

– Fosterföräldrarna behöver inte vara superföräldrar, skrattar Asikainen. – Vi hoppas att helt vanliga familjer som har hjärtat på rätt ställe, möjlighet att binda sig till barnet och förmåga till samarbete med till exempel barnets föräldrar, rådgivningen och skolan deltar i verksamheten.

Stöd för familjerna är A och O

Att bli fosterförälder väcker funderingar och många slags frågor. Kan jag vara en bra förälder till ett barn som kanske bär på ett trauma eller erfarenheter av att bli övergiven eller annars har det svårt? Hur anpassar sig barnet i vår familj?

– Vi har begrundat dessa frågor färdigt, uppmuntrar Asikainen.

Varje familj som blir en fosterfamilj får utbildning och ett eget nätverk av sakkunniga som ger personligt och fortgående stöd. Föräldrarna får dessutom kamratstöd av en annan fosterfamilj.

– Vi är tillgängliga för familjerna och hjälper alltid om det uppstår frågor. Ingen ska behöva vara ensam och klara sig på egen hand.

Fint att människor vill hjälpa

Asikainen gläder sig åt att responsen på till exempel stödfamiljverksamheten har varit mycket positiv. Det verkar som att alla parter får mycket gott ut av verksamheten:

– Där är jätteroligt och jag vill alltid gå dit, berättar ett barn i en stödfamilj.

– Det är fint att det finns en sådan service och att människor ställer upp och vill hjälpa. Det är säkert till stor hjälp för många familjer, säger en förälder, vars barn har fått en stödfamilj.

Publicerat: 27.8.2019 
(redigerad: )

Nyheter