Skolornas avgiftsfria idrottsklubbsverksamhet fortsätter i stor omfattning

Nuoret pelaamassa koripalloa. Kuva: Sakari Manninen

I Vandas skolor inleds i början av september sammanlagt 85 avgiftsfria idrottsklubbar inom ramen för Sporttia kouluille. Klubbarna ordnas i samarbete med Sporttia kaikille ry, Vanda stad och lokala idrottsföreningar.

Verksamheten Sporttia kouluille ersätter alla Wau-klubbar som upphörde under våren.

– I fjol var antalet klubbar 88 stycken och nu ser det ut att ordnas nästan lika många under det här läsåret, säger en glad projektkoordinator Päivi Sillanpää.

I idrottsklubbarna träffas man och har det trevligt i idrottens tecken, utan tävling och jämförelse. Med klubbarna vill man öka rörligheten under skoldagen och erbjuda avgiftsfri idrottsverksamhet, särskilt för dem som inte ännu har någon idrott som hobby.

Idrottsklubbarna ordnas i låg- och högstadier i samband med skoldagen, på morgnar, raster och direkt efter skoldagen, oftast i skolans gymnastiksal. Verksamheten har riktats till vissa årskurser enligt skolans önskemål och behov. I klubbarnas program beaktas barnens önskemål och man rör på sig mångsidigt genom spel och lekar. Klubbsäsongen är 2.9.2019–15.5.2020. Under skolloven har idrottsklubbarna ett uppehåll.

– Det är lätt att komma med i klubbarna och på idrottsrasterna, eftersom de ordnas i anslutning till skoldagen. Då behöver man inte nödvändigtvis åka i väg för att sporta på kvällen, säger Sillanpää.

Uppgifter om klubbarna i respektive skola, tidtabeller och anmälningar finns på adressen hobihobi.fi. Man kan naturligtvis också komma med utan att anmäla sig. I Hobihobi-tjänsten finns förutom idrottsklubbarna också många andra avgiftsfria fritidssysselsättningar. För närvarande utgör tjänsten ett pilotprojekt och vidareutvecklas.

Idrottsklubbarna är en del av projektet #Paraskoulu, som är gemensamt för Vanda, Esbo, Riihimäki och Tavastehus. Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Publicerat: 29.8.2019 
(redigerad: )

Nyheter