Svara på enkäten och påverka stadens kommande föreningsprogram

Ihmisiä pöydän ympärillä työpajassa

Samarbetet mellan staden och föreningar utvecklas genom ett kommande föreningsprogram. Berätta dina åsikter om programmet genom att svara på enkäten.

I Vanda verkar många föreningar och ett fungerande samarbete mellan staden och föreningarna är viktigt. Ett program för föreningssamarbete utarbetas under år 2019. Syftet med programmet är att utveckla samarbetet mellan staden och föreningar samt dess praxis och struktur. Målet är att underlätta verkandet och deltagandet för föreningar i Vanda.

Föreningsaktiva ombeds nu att kommentera de preliminära målen och åtgärderna inom programmet genom att svara på en enkät. Ett antal biobiljetter lottas ut bland alla som svarat.

Svara på enkäten senast den 4.9.

Publicerat: 30.8.2019 
(redigerad: )

Nyheter