Vem ska tilldelas Vandas kulturpris?

Kuvituskuva konsertista. Kuva: Sakari Manninen

Vilken kulturgärning i Vanda är värd ett pris? Och bland alla unga begåvade konstnärer i Vanda, vem borde särskilt premieras för sitt konstnärliga arbete? Du kan nu komma med förslag på personer och sammanslutningar från Vanda vars insats inom konst eller kultur förtjänar ett tack.

Vanda stad förnyade i fjol sitt kulturpris och premierar numera varje år två olika aktörer. År 2018 tillföll priset för en förtjänstfull kulturgärning föreningen Vantaan elävän musiikin yhdistys VELMU ry för deras 40-åriga arbete för musiken, medan priset för unga konstnärer tilldelades Bingheng Yang och Pinja Huhtimo.

Vanda stad har redan i över 40 års tid delat ut ett pris som en erkännelse för betydande insatser inom konst, kultur och konstlivet i staden.

Båda kulturprisen à 10 000 euro

Det ena kulturpriset beviljas som erkänsla för en förtjänstfull kulturgärning, medan det andra priset beviljas i syfte att sporra och uppmuntra en ung konstnär. Prissumman för båda kulturprisen uppgår till 10 000 euro.

Kulturpriset för en ung konstnär tilldelas en i Vanda fast bosatt person som visat prov på sin konstnärliga talang.

Kulturpriset för en förtjänstfull kulturgärning för ett levande konstnärligt utbud för stadsborna beviljas en i Vanda verksam sammanslutning eller person. Priset för en betydande kulturgärning utdelas för synnerligen förtjänstfulla insatser och staden förbehåller sig rätten till att inte dela ut priset. Priset för en betydande kulturgärning tilldelas inte personer som tidigare mottagit Vandas kulturpris eller anställda vid Vanda stad.

Man kan inte ansöka om Vandas kulturpris, utan Vanda stadsstyrelse fattar beslut om beviljande av prisen på förslag av fritidsnämnden. Kulturservicen i Vanda ber dock kommuninvånarna nu om förslag på personer och aktörer i Vanda, vilkas arbete och strävan inom sin egen konstart eller för stadens kulturliv förtjänar ett tack. Förslagen nyttjas vid beredningen av Vandas kulturpris år 2019.

Skicka in ditt förslag, samt en koncis motivering, på adressen kulttuuri@vantaa.fi senast 23.9.2019. Ange ”Vantaan kulttuuripalkinnot 2019” som rubrik.

En förteckning över mottagare av Vandas kulturpris åren 1976–2018.

Publicerat: 2.9.2019 
(redigerad: )

Nyheter