Laila Pullinens aldrig tidigare utställda verk på Vanda konstmuseum Artsi

Pronssiosa teoksesta Terra Verde,1998, taiteilijan Nissbackassa kuvaamana. Kuva Laila Pullisen säätiö

Vanda konstmuseum Artsi sätter upp en utställning med Laila Pullinen 19.9.2019–12.1.2020. Utställningen samlar sådant material från Nissbacka och stiftelsen Laila Pullisen säätiös samlingar som inte tidigare visats. I centrum för utställningen står Pullinens konstverk i sprängningsteknik, bronsskulpturer, skulpturer i kombinationen sten och brons och Nissbacka.

Efter fotoutställningen med Chi Modu som slog besöksrekord, återvänder Vanda konstmuseum till hemmaplan och presenterar en av de mest kända konstnärerna i Vanda, skulptören och professorn Laila Pullinen (1933–2015), som dog för fyra år sedan. Utställningen omfattar också sådana verk som inte tidigare visats på museer, till exempel bronsskulpturen Ajuri som växer fram ur en lantbruksmaskins axel (1987).

– Utställningen är på många sätt betydelsefull. Det är den första museiutställningen efter Pullinens död och den första museiinventeringen i huvudstadsregionen på 25 år som samlar Pullinens produktion, säger museichef Anna Hjorth-Röntynen.

I Vanda hittar man betydelsefulla höjdpunkter i Pullinens karriär: vid Helsingfors–Vanda flygplats finns den stora sprängreliefen Aurinko tunturissa (1967), på Lauri Lairalas skvär bredvid Vanda stadshus finns den två meter höga bronsskulpturen Ajan henki, aineen vanki (1976) och i stadshusets entréhall skulpturen Harju/Herakles (2002) i sten och brons.

– Laila Pullinen som ofta genom sina första år i karriären förknippats med Italien finns kanske något överraskande allra mest representerad just i Vanda, konstaterar utställningens kurator Jean Ramsay.

I Vanda finns också från och med 1985 skulpturparken vid Nissbacka gård, Pullinens storverk från de senaste årtiondena. Skulpturparken är en plats där historiska skyddsobjekt och modern konst möts och Pullinen kallade den själv ett allkonstverk.

– De självständiga helheterna ger en inblick i Pullinens produktion och åskådliggör deras samband och betydelser. Miniatyrer och skisser på utställningen ger bakgrundsfakta om arbetsprocesserna och de material som skulptören använt. Besökaren får också en möjlighet att tolka samband och se Pullinens tanke förflytta sig via sten och brons till stora figurativa skisser gjorda med oljekrita, som hör till de mindre kända bland Pullinens produktion, säger Ramsay.

Laila Pullinens son, Jean Ramsay, som är ordförande i styrelsen för Laila Pullisen säätiö och verksamhetsledare för skulpturparken vid Nissbacka gård har varit kurator för utställningen. Sedan 2018 har han med stipendium från Konestiftelsen arbetat med en biografi över Laila Pullinen.

– Utställningen använder sig av Ramsays iakttagelser och insikter från den grundliga forskningsprocessen, berättar museichef Anna Hjorth-Röntynen.

I samband med utställningen ges det ut en utställningskatalog, som innehåller tidigare opublicerat bildmaterial och en essä av Ramsay som presenterar utställningens teman.

Laila Pullinen – skulptör i Vanda

  • 19.9.2019–12.1.2020
  • Vanda konstmuseum Artsi, Myrbackahuset, Påltorget 3, 01600 Vanda
  • Fritt inträde.
  • Guidningar för allmänheten torsdagar kl. 17 och söndagar kl. 14
  • Artsis lördagar för allmänheten lör. 5.10, lör. 9.11 och lör 14.12.
  • www.artsimuseo.com

Öppettider
tis., ons., fre. kl. 11–18, tors. kl. 13–20, lör.–sön. kl. 11–16. Mån. stängt

Avvikelser i öppettiderna:
stängt på allhelgonadagen 2.11.
stängt på självständighetsdagen 6.12.
stängt på julafton + juldagarna 24–26.12.
stängt på nyårsafton 31.12 och nyårsdagen 1.1.

Publicerat: 11.9.2019 
(redigerad: )

Nyheter