Höstens studentskrivningar börjar

Kuvistuskuva ylioppilaslakista. Kuva: Tuulia Poutiainen

Studentskrivningarna inleds med prov i främmande språk, kort lärokurs, måndagen den 16 september och fortsätter fram till 3 oktober 2019 beroende på vilka ämnen man skriver. I Vanda har sammanlagt 1529 abiturienter från dag- och kvällsgymnasierna anmält sig till höstens studentskrivningar.

Tidtabell för studentproven hösten 2019

  • mån. 16.9 främmande språk, kort lärokurs
  • ons. 18.9 modersmålet (finska och svenska), provet i läskompetens
  • fre. 20.9 främmande språk, lång lärokurs
  • mån. 23.9 modersmålsprovet i samiska
  • tis. 24.9 matematik, lång och kort lärokurs
  • tors. 26.9 psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi
  • fre. 27.9 det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
  • tis. 1.10 modersmålet (finska och svenska), provet i skrivkompetens finska/svenska som andraspråk
  • tors. 3.10 religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap

Närmare information om studentskrivningarna, deras tidtabeller och hur man förbereder sig inför skrivningarna finns på gymnasiernas webbsidor och på adressen studentexamen.fi.

Publicerat: 13.9.2019 
(redigerad: )

Nyheter