Vanda uppmuntrar skoleleverna till aktiv delaktighet

Eleverna i Vanda uppmuntras till aktiv delaktighet, men måste ansöka om frånvarotillstånd för att kunna delta i evenemang som ordnas under skoldagen.

Elever inom den grundläggande utbildningen i Vanda kan alltså delta i manifestationen i anslutning till den internationella klimatveckan som ordnas under skoldagen 27.9. Skolorna kan också fatta beslut om att eleverna i form av studiebesök deltar i manifestationer som stöds i läroplanen.

Läroplanen för den grundläggande utbildningen uppmuntrar eleverna till aktivt medborgarskap och delaktighet. Skolan bedömer från fall till fall om en manifestation eller något annat evenemang som anknyter till aktivt medborgarskap stöds i läroplanen. Om så är fallet och en elev deltar som privatperson i ett evenemang under skoldagen, måste vårdnadshavaren ansöka om frånvarotillstånd.

Skolan kan också ordna ett gemensamt studiebesök till ett dylikt evenemang, och då behövs vårdnadshavarens samtycke. Studiebesöket är dock inte obligatoriskt.

Publicerat: 24.9.2019 
(redigerad: )

Nyheter