Information om coronaviruset samt förebyggande åtgärder

Tror du att du är smittad av coronavirus?

Om dina symptom är milda, boka tid för coronatest nedan.

Om du behöver hjälp av vårdpersonalen för att bedöma symptomens allvar, fyll i dina symptom i webbtjänsten nedan.

Om du misstänker coronavirussmitta ber vi dig alltid kontakta hälsostationen eller jouren per telefon innan du uppsöker en vårdenhet:

  • Hälsostationernas tidsbokningsnummer 09 839 50 000, vardagar kl. 8-16 och på helgerna kl. 8-14.
  • På helgerna hanterar telefontjänsten bara frågor relaterade till misstankar om ett coronavirus
  • Pejas hälsocentraljour 09 471 67060 vardagskvällar och nätter kl. 16–08 och veckoslut

Personer som har luftvägssymtom men i övrigt mår bra ska inte ringa hälsostationen eller Jourhjälpen, även om han eller hon misstänker coronavirusinfektion.

Mårtendals coronahälsostation

Mårtensdals hälsostation kommer att fungera som epidemihälsostation i Vanda för patienter med koronavirussymptom (symtom i luftvägarna).

Man kan inte komma till Mårtensdals hälsostation utan tidsbokning. Patienterna hänvisas till Mårtensdals hälsostation via hälsostationernas telefonservice på numret 09 839 50 000 (mån.–fre. kl. 8–16). Övriga tider kan man ringa jourhjälpen tfn 116 117. Läs mer.

Den nya nationella telefonrådgivningen om coronaviruset

  • En ny telefonrådgivning ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningens nummer är 0295 535 535.
  • Telefonrådgivningen tar emot samtal på vardagar kl. 8–21 och på veckosluten kl. 9–15. Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom.

Rådgivningsnummer i anslutning till Coronaviruset

Numret till den nya rådgivningstjänsten är 09 8395 0070. Tjänsten är avsedd för alla Vandabor, som undrar över hur coronaviruset påverkar deras vardag. Telefontjänsten betjänar också personer som tror att de blivit utsatta för coronaviruset eller som utgående från sina symptom tror att de fått smittan.

Vandabor betjänas på telefonnumret under vardagar klockan 8.00-15.30. Efter klockan 16 och under veckoslut kan man ringa Jourhjälpen tfn: 116 117, som ger råd i frågor som gäller smitta av coronaviruset. Ett samtal till coronavirusrådgivningen kostar som ett vanligt telefonsamtal.

Om man av någon orsak inte lyckas ringa, kan man också skicka e-post i frågor om coronaviruset på adressen korona@vantaa.fi. Det snabbaste sättet att ta kontakt är ändå att ringa.

Hur kan det nya coronaviruset förebyggas?

  • Smitta som orsakas av det nya coronaviruset förebyggs precis som vid andra luftvägsinfektioner.
  • I första hand ska man iaktta en god handhygien. Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Rör inte vid ögon, näsa eller mun om du inte tvättat händerna alldeles nyss.
  • Tvätta händerna och hosta på rätt sätt

Vanliga frågor och svar om det nya coronaviruset

Frågor och svar om det nya coronaviruset

Se aktuellt information på THL:s sidor

Aktuellt om coronaviruset på THL:s webbsidor

Publicerat: 28.2.2020 
(redigerad: )

Nyheter