Vårens studentskrivningar börjar

Ylioppilaslakki. Kuva: Tuulia Poutiainen.

Skrivningarna inleds tisdagen den 10 mars med läskompetensprovet i modersmål och provet i finska/svenska som andra språk och fortsätter fram till 26 mars 2020 beroende på vilka ämnen man skriver. I Vanda har sammanlagt 1579 abiturienter från dag- och kvällsgymnasierna anmält sig till vårens studentskrivningar.

Tidtabell för studentproven hösten 2020

  • tis. 10.3 modersmålet (finska/svenska), läskompetensprovet, finska/svenska som andra språk
  • tors. 12.3 modersmålet (finska och svenska), skrivkompetensprovet
  • fre. 13.3 främmande språk, kort lärokurs
  • mån. 16.3 det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
  • ons. 18.3 matematik, lång och kort lärokurs
  • fre. 20.3 främmande språk, lång lärokurs
  • mån. 23.3 modersmålsprovet, samiska
  • tis. 24.3 religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap
  • tors. 26.3 psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi

Närmare information om studentskrivningarna, deras tidtabeller och hur man förbereder sig inför skrivningarna finns på Helsinge gymnasiums webbsidor och på adressen studentexamen.fi.

Publicerat: 6.3.2020 
(redigerad: )

Nyheter