Sommarjobbssedeln hjälper Vandaungdomar att landa sommarjobbet

På bilden syns ungdomar som sommarjobbar.

Också i år stöder Vanda stad ungdomars sysselsättning under sommaren med hjälp av en sommarjobbssedel.

Sommarjobbssedeln har delats ut till alla niondeklassister i Vanda. Dessutom kan ungdomar 2002–2005 söka en sommarjobbssedel mot uppvisat sommarjobb från Vanda-info eller från Navigatorn i Vanda. Värdet på sedeln är 300 euro.

Då du söker sommarjobbssedeln ska du ha med dig identitetsbevis, som t.ex. körkort, kelakort, ass eller ID-kort. Du kan hämta max 1 sommarjobbssedel.
Sommarjobbssedeln kan användas till ett sommarjobb, som varar i minst två fulla kalenderveckor, dvs. 10 arbetsdagar. Ifall det planerade sommarjobbet trots allt inte blir av, kontakta tyollistamistuet@vantaa.fi.

Mer information om sommarjobbssedeln hittas på vår hemsida.

Publicerat: 9.3.2020 
(redigerad: )

Nyheter