Utmanande lärande sporrar eleverna att höja ribban

Klasslärarna Emilia Lindqvist och Pernilla Lindström fungerar som coacher för Challenging Learning i Vanda.

I skolorna i Vanda jobbar man ständigt för att utveckla undervisningen. Med hjälp av utmanande lärande väcker man nya tankar hos eleverna och lär dem formulera sig allt tydligare.

Hur mycket får eleverna prata under lektioner i skolan? Hur mycket utrymme tar läraren själv? Och hur stöder man bäst eleverna så att de själva vill höja sin ribba?

Bland annat dessa frågor har man funderat på i Vandas svenskspråkiga skolor under de senaste åren. Som grund finns en stark vilja att ständigt utveckla pedagogiken, förenhetliga verksamheten skolorna emellan samt att hitta och utnyttja de redan befintliga guldkornen. Och för drygt ett år sedan tog man i bruk Challenging Learning, en modell där elevens egen aktivitet ses som kärnan i inlärningen.

Klasslärarna Pernilla Lindström och Emilia Lindqvist fungerar bägge som coacher inom processen för utmanande lärande. I praktiken handlar det mycket om att stödja och tipsa andra lärare om hur de kan få in nya tankesätt och verktyg i sin undervisning.

- Att få in utmanande lärande i undervisningen handlar om ett fokusskifte och om att inlärningen sker i individen. Vi lärare kan stödja och sporra, men det är eleven som lär sig och inte bara vi som lär ut, berättar Lindström.

Inom utmanande lärande blir lärarens roll mer stödjande och undervisningen består än mindre av traditionell föreläsning.

- Vi vill väcka tankar hos eleverna, lära dem att se likheter och att formulera sig. Dagens samhälle kräver allt mer aktivitet från individen och det vill vi kunna förbereda dem på, säger Lindqvist.

Roliga övningar och aha-upplevelser

Ett sätt att aktivera eleverna i inlärningen är att låta dem lära varandra.

- Om vi exempelvis övar engelska ord så kan övningen gå ut på att varje barn skriver ner ett nytt ord samt en förklaring på en lapp. Sedan lär eleven ut sitt ord till en annan och då båda lärt sig den andras ord byter man lapp och går vidare till nästa elev, berättar Lindqvist.

Eleverna har enligt coacherna glatt deltagit i övningarna och även lärarkåren har sett fokusskiftet som en möjlighet att utveckla det egna arbetet.

- Vi är fortfarande i början av utvecklingsprocessen. Vi provar, misslyckas kanske ibland och utvecklar vidare. I fortsättningen hoppas vi på att se utmanande lärande som en naturlig del av vårt dagliga arbete, säger Lindström.

De svenska skolorna i Vanda var först i Finland med att ta i bruk Challenging Learning. Tankesättet genomsyrar alla svenska skolor i staden, från lågstadiet och upp till gymnasienivå.

-Fördelen med att det svenska Vanda är rätt så litet är att de flesta lärarna känner varandra. Det är lätt att byta tankar och tipsa varandra. Det har blivit många aha-upplevelser längs vägen och fler lär det bli, avslutar Lindqvist.

Publicerat: 9.3.2020 
(redigerad: )

Nyheter