Här ser du social- och hälsovårdstjänsternas avvikelser under coronaepidemin

I detta informationsbrev uppdaterar vi avvikelser i hälso- och socialtjänsterna.

Coronarådgivning

Telefonrådgivning tfn (09) 8395 0070. Vandabor betjänas på numret under vardagar klockan 8–16 och klockan 9-15 på lördagar och söndagar. Ring numret om du

 • funderar på hur coronavirus påverkar din vardag
 • misstänker att du har utsatts för viruset
 • tror att du har blivit smittad på grundval av dina symptom

Jag klarar mig inte hemma med mina andningssymptom – vad ska jag göra?

Nummer för coronavirusrådgivning för alla Vandabor. Telefonrådgivning tfn 09 8395 0070.

Ring numret om du

 • funderar på hur coronavirus påverkar din vardag
 • misstänker att du har utsatts för viruset
 • tror att du har blivit smittad på grundval av dina symptom

Hälsovårdstjänster

Hälsåstationer

Mårtendals coronahälsåstation

Mårtensdals hälsostation fungerar som epidemihälsostation i Vanda för patienter med koronavirussymptom (symtom i luftvägarna). Man kan inte komma till Mårtensdals hälsostation utan tidsbokning. Patienterna hänvisas till Mårtensdals hälsostation via telefonservice på numret 09 839 50 000 (mån.–fre. kl. 8–16). Övriga tider kan man ringa jourhjälpen tfn 116 117. Adress: Bredängsvägen 3, 4 vån., 01620 Vanda.

Kontakta Jourhjälpen bara om hälsotillståndet är sådant att anvisningarna för egenvård inte räcker till. Misstanke om coronavirussmitta är inte längre en orsak att ringa Jourhjälpen eller hälsostationerna.

Patienter, som vanligtvis besöker Mårtendals hälsåstation

Patienter med andra ärenden som vanligtvis besöker Mårtensdals hälsostation hänvisas till de övriga hälsostationernas dagpolikliniker.

Västerkulla hälsostation är stängd tills vidare

Mun- och tandhälsovården, och tal- och ergoterapin fungerar som vanligt. Verksamheten vid Västerkulla hälsostation har flyttats till Håkansböle hälsostation.

 • INR-mottagningen är på onsdagar 13–14 genom tidsbokning. Huslabs tidsbokning www.huslab.fi/ajanvaraus eller per telefon 09-471 86800 (mån.–fre 7.30–15.30).

Björkby hälsostations dagpoliklinik flyttar till Korso hälsostation 1.4–31.8.2020

 • Mottagningen för brådskande vård flyttar till Korso hälsostation (Fjällrävsstigen 6, 2 vån.).
 • Tidsbokningsmottagningen stannar kvar vid Björkby hälsostation (Vårdträdsgränden 15).
 • På grund av coronaepidemin har vi varit tvungna att begränsa den icke-brådskande mottagningsverksamheten.
 • Vaccinationsmottagningen vid Björkby hälsostation har stängt tillsvidare från och med 3.4.2020.

Mårtensdals missbrukarpoliklinik är stängd tills vidare

Mårtensdals missbrukarpoliklinik är stängd fr.o.m. 18.3.2020.

Hälsostationer

OBS! Om du misstänker coronavirussmitta ber vi dig alltid kontakta hälsostationen eller jouren per telefon innan du uppsöker en vårdenhet:

 • Hälsostationernas telefonservice 09 839 50 000 betjänar dig vardagar kl. 8–16
 • Hälsorådgivning utanför tjänstetid: Jourhjälp 116 117

Hälsostationerna är hårt belastade på grund av coronaepidemin. Vi beklagar situationen.

Just nu svarar vi på hälsostationernas telefonservicenummer 09 839 50 000 endast på brådskande samtal. Vi ber att ni kontaktar oss senare i ärenden som inte är brådskande.

 • För tillfället är det inte möjligt att lämna önskemål om återuppringning
 • Via Maisa kan man inte boka tid till sjuk- eller hälsovårdare (tid kan bokas till psykiatrisk sjukskötare).

Icke brådskande ärenden under coronaepidemin

Ange dina symptom i Kliniks webbtjänst. Vi kontaktar dig inom två vardagar.

Brådskande ärenden under coronaepidemin

 • Ring tfn 09 839 50 000 vardagar kl. 8–16.
 • Jour och hälsorådgivning utanför tjänstetid: Jourhjälp 116 117

Om du insjuknar akut och du inte misstänker coronavirus kan du gå till vilken som helst av hälsostationerna i Vanda. Undantag utgör patienter med husläkare och invånare från annan ort som ska söka sig till den egna hälsostationen. Kontakta oss genast på morgonen vid akuta ärenden.

Turistvaccinationmottagning

Turisttelefonrådgivning och turistvaccinationmottagning är stängda på grund av coronavirus-situationen.

Familjeplaneringsrådgivningar

På grund av coronaepidemin annulleras mottagningstiderna tills vidare. Vi utfärdar abortutlåtanden och förnyar recept.

Utdelning av vårdartiklar

Du kan uträtta ärenden hos oss bara på distans. Kontakta oss:

 • telefonservicen tfn 09-839 500 20 mån.–tors. kl. 9–13
 • fre. kl. 9–13 eller www.maisa.fi -tjänsten 24/7.

Vi besvarar meddelanden inom 2 vardagar.

Hjälpmedelsutlåningarna

Från och med måndagen 23.3.2020 ska tid bokas för hjälpmedelsbedömning, hämtning och underhåll av hjälpmedel.

 • Man kan ringa hjälpmedelsutlåtningarnas nummer 09 839 500 40 mån.–fre. kl. 8–15.
 • I nödvändiga fall gör vi hembesök.

Rådgivningarna

 • Rådgivningstjänsterna stöder mödrar som väntar barn samt familjer också under coronaepidemin.
 • Verksamheten vid rådgivningarnas självmätningspunkter ändras: blodtryck mäts tillsvidare på mottagningen och hälsovårdaren sköter urinprovsundersökningen.
 • Vi är i kontakt med klienterna i fråga om förändringarna.
 • Man får bara komma till rådgivningen om man är frisk
 • Till rådgivningens mottagning kan endast klienten komma utan övriga familjen (med undantag av erkännande av faderskap).
 • Den ena föräldern kan följa med vid barnbesök. Familjens barn kan följa med endast om barnens vård inte kan ordnas på annat sätt
 • Verksamheten vid Råby rådgivning flyttas 31.3.2020 till Håkansböle rådgivning (Galoppbrinken 6, 01200 Vanda).

Tjänster för gravida kvinnor

 • Första besöket vid graviditet och omfattande hälsovårdarundersökningar bör genomföras som distansmottagning.
 • Hembesök efter förlossningen kommer man överens om med klienten från fall till fall.
 • Alla övriga hembesök ändras så att de sker huvudsakligen per telefon/videomottagning.
 • Man försöker flytta hembesök efter förlossning och övriga hembesök till rådgivningen.

Barnrådgivningens tjänster

 • De regelbundna kontrollerna för 0–1-åringar hålls som normalt.
 • Nya icke brådskande mottagningstider ges inte för barn över 1 år.

Öppna rådgivningen

 • Vid den öppna rådgivningen kan tid bokas också för vaccination av barn i lekåldern.
 • Öppna rådgivningar är nu öppna endast efter tidsbokning. Du kan boka tid till rådgivningen per telefon eller genom att skicka meddelande till en hälsovårdare via Maisa.

Grupper

 • Rådgivningarnas grupper annulleras tills vidare.

Vi använder elektroniskt material:

Skol- och studerandehälsovårdens tjänster under coronaepidemin 26.3.2020

Vi erbjuder stöd och hjälp för elever, studerande och deras familjer också under coronaviruspandemin. Ärendena vid skol- och studerandehälsovården sköts i så stor omfattning som möjligt på distans per telefon eller som videomottagningar.

 • Skolhälsovårdens överenskomna mottagningstider för årskurs 1, 5 och 8 avbokas.
 • Hälsokontroller på förhand i samband med uppbåd fortsätter att ordnas.
 • Obligatoriska utredningar och vaccinationer för studerande vid läroanstalter inom social- och hälsovårdssektorn genomförs.
 • Övriga mottagningsbesök vid skol- och studerandehälsovården genomförs om resurserna så medger.
 • Övriga individuella besök hos hälsovårdaren och läroanstaltens läkare som man kommit överens om sköts i första hand per telefon och den studerande kallas på besök till mottagningen endast vid behov.
 • Om ni har behov av skol- eller studerandehälsovårdens tjänster kan ni kontakta hälsovårdaren vid den egna skolan/läroanstalten.

Barnjour utanför tjänstetid

Pejas sjukhus barnjour utanför tjänstetid har flyttat till nya barnsjukhuset

Barnpatienter vårdas inte längre på jouren vid Pejas sjukhus. Barn och unga under 16 år som hastigt insjuknat vårdas

 • vardagar kl. 8–16 i första hand på den egna hälsostationen (tidsbokning på numret 09 839 50000) och
 • efter kl. 16 på det nya barnsjukhusets gemensamma jour. Ring Jourhjälpen 116 117 innan du uppsöker jouren.
 • Vid livshotande situationer ring nödnumret 112.

Äldre- och handikappservicen

Förbjudet att besöka äldrecentraler och sjukhus

Vi skyddar tillsammans äldre personer och personer med bakomliggande sjukdomar från att smittas, så därför är besök på äldrecenter och sjukhus förbjudna. Ha gärna kontakt med anhöriga och vänner på något annat sätt.

Dagverksamheten för äldre, den rehabiliterande arbetsverksamheten och arbetscentralerna är stängda

Följeslagarverksamheten

Följeslagarverksamheten avslutas på grund av coronaviruset. Vi kommer att vara i kontakt med alla klienter fr.o.m. 18.3.2020. Vid behov kan frågor skickas per e-post till menokaveri@vantaa.fi. Följeslagarna har blivit underrättade om ändringarna per e-post.

Under undantagstillståndet ordnas det inte några introduktioner och inga nya klienter tas i kö. Om det är utmanande för dig att röra dig utanför hemmet, kontakta senior- eller handikapprådgivningen.

Personlig assistent

Information till personer som har en personlig assistent.

Familjeservicen

Hemservice för barnfamiljer

Avtalade hemservicebesök kan genomföras om familjen inte uppvisar influensasymptom.

Meddela oss, om

 • ni har influensasymptom
 • ni har återvänt från utlandet
 • om ett barn eller någon annan familjemedlem insjuknar i /utsätts för coronavirus

Meddelanden och avbokningar per sms, tfn 040 668 9517

Umgängesplatsen

Umgängesplatsen är tills vidare öppen som vanligt. Kom ändå inte till umgängesplatsen om du är sjuk eller med ett sjukt barn. Umgängesplatsens sidor

Tandvård

Tandvård under coronavirusepidemin

Vi flyttar fram tandvårdens icke brådskande bokade tider till ett senare datum efter coronavirusepidemin.

Vi är i kontakt med klienterna i fråga om förändringarna i tiderna. Du kan också själv ändra tiden:

 • per telefon: 09 839 5300. mån–tors. kl. 7.30–15.00, fre. 7.30–14.00
 • genom att skicka ett meddelande om avbokningen av tiden via tjänsten www.maisa.fi
 • per sms tfn 050 302 6485 (skriv ditt namn, födelseår och datum för den avbokade tiden i meddelandet)

Anvisningar för klienter inom mun- och tandvården

Besök inte till tandvården, om

 • du har luftvägsinfektionssymptom såsom feber, snuva eller hosta eller
 • du är i coronaviruskarantän eller
 • du har under de senaste två veckorna varit i närkontakt med en person med bekräftad coronavirusinfektion eller
 • du har återvänt från en utlandsresa under de föregående två veckorna

utan avboka den reserverade tiden. På det här sättet skyddar du andra patienter och personalen mot smitta.

Ändringar i missbrukar- och mentalvårdstjänsterna

 • Stanna hemma om du har influensasymptom eller har återvänt från utlandet. Kontakta oss per telefon
 • Ändringarna gäller tillsvidare

Mårtensdals missbrukarpoliklinik

 • Mårtensdals missbrukarpoliklinik är stängd. Du får service på Dickursbys missbrukarpoliklinik
 • Jourmottagning utan tidsbokning: tis., tors. och fre. kl. 8.30–10, adress: Konvaljvägen 20 C, 2 vån.
 • Rådgivning och tidsbokningar, tfn 09 839 23415, vardagar kl. 8.30–15 Du kan lämna besked till din socialarbetare att du vill bli uppringd.
 • Mottagningstider som man kommit överens om sköts per telefon eller t.ex. Skype.
 • All gruppverksamhet har uppehåll tillsvidare.

Myrbacka missbrukarpoliklinik

 • Jourmottagning utan tidsbokning mån. och tors. kl. 12–14 (i första hand för drogmissbrukare)
 • Rådgivning och tidsbokningar, tfn 043 826 6708 mån.–fre. kl. 10.00–11.00.
 • Under öppettiderna svarar man på numret 040 041 2699. Du kan lämna ett besked som förmedlas vidare.

Vinkkari

 • Bara några klienter kan vara inne i Vinkkaris lokaler åt gången.
 • Det rekommenderas att man bara gör ett kort besök på Vinkkaris verksamhetspunkter. Den huvudsakliga verksamheten är byte av missbrukstillbehör.
 • Test tas bara i akuta situationer. Här hittar du kontaktinformationen.

Mentalvårdstjänster

 • Sjukskötarnas mottagningar vid hälsostationernas mentalvårdstjänster ändras till distansmottagningar. Sjukskötarna kontaktar dig per telefon.
 • Telefontjänsten, tfn 09 83934057, under vardagar kl. 12–13.00.
 • Du kan också boka tid till distansmottagningen via Maisa.
 • Sjukskötarna inom elevhälsans mentalvårdstjänster har distansmottagningar vid Varia och Tikkurilan lukio. Här hittar du kontaktinformationen

Mentalvårds- och missbrukartjänsternas erfarenhetsexpert

 • tfn 050 3181649 mån.–ons. kl. 9.00–15.00.

Hjälpen för att sluta röka sköts på distans

 • mån.–fre. kl. 9.00–15.00, tfn 050 302 4850 (även WhatsApp/videosamtal) eller tiina.laiho@vantaa.fi.
Publicerat: 20.3.2020 
(redigerad: )

Nyheter