Nu öppnar ansökan till skolelevernas eftisklubbar

Ansökningar till eftermiddagsverksamheten under läsåret 2020−2021 tas emot under tiden 1−30.4.2020. I skolorna anordnas avgiftsbelagd morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 1−2 samt elever med behov av särskilt stöd i de högre årskurserna.

Eftermiddags- eller eftisverksamhet är handledd fritidsverksamhet, där barnen får leka, göra hemuppgifter och delta i olika slags inomhus- och utomhusaktiviteter. Eftisverksamhet ordnas antingen till kl. 16.00 eller 17.00. Ni väljer sluttidpunkt för hela verksamhetsåret när ni ansöker om eftisplats.

Ansökan görs elektroniskt via Wilma-systemet. Om du behöver hjälp med att använda Wilma kan du be om handledning vid Vandainfos serviceställen.

Du kan också lämna in ansökan till en eftisklubb med en blankett som ges direkt till serviceproducenten. Blankett för utskrift finns på stadens webbsida.

I Vanda är det privata serviceproducenter som står för eftisverksamheten, inte skolan.

Läs mer om morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Publicerat: 30.3.2020 
(redigerad: )

Nyheter