Festa vappen på rätt sätt – då exponeras varken du eller andra för coronaviruset

Under rådande undantagstillstånd ska även valborg firas på ett exceptionellt sätt i år. Första maj är en viktig och traditionell vårfest för många som säkert väcker lust att gå ut på stan eller besöka vänner. I år måste ändå valborgsfirandet ske så att vi följer de begränsningar som har fastställts under rådande undantagstillstånd.

Polisen övervakar även under valborgshelgen att restriktionerna efterlevs, men det gäller för var och en att självmant agera på ett ansvarsfullt sätt.

"Hur vi alla agerar inverkar på hur snabbt vi kan återgå till en normal vardag. Alla fysiska kontakter ska fortfarande hållas vid ett minimum, även om de inte är direkt förbjudna enligt lag. Med tanke på hela samhället är det nu ytterst viktigt att alla följer myndigheternas anvisningar och bestämmelser. Nu om någonsin har var och en av oss en nyckelposition när det gäller att säkerställa en säker och trygg vardag för alla", påminner biträdande polischef Ari Karvonen vid Polisinrättningen i Östra Nyland.

Hur firar vi?

Även om det just nu ser ut att bli fint väder under valborgshelgen gäller det ändå att stanna hemma för att förhindra en spridning av coronaviruset. I hemmen gäller det att ha god hygien och se till att familjen kan fira valborgshelgen så att alla känner sig glada och trygga.

"Det vore fint om stämningen hålls på en sådan nivå att myndigheterna inte behöver kallas till platsen. Polisen sköter sina uppgifter under rådande undantagstillstånd, men vi prioriterar brådskande larmuppdrag. Ring nödnumret 112 om det trots allt finns behov av att få polisen på plats", betonar kommissarie Hannu Väänänen vid Polisinrättningen i Västra Nyland.

"Alla poliser behövs nu i tjänst och för att undvika sjukdomsfall ska även poliserna undvika fysiska kontakter. Därför ber vi att våra kunder informerar polisen ifall de har eller misstänker sig ha coronasmitta. Att avsiktligt sprida viruset är ett allvarligt brott", tillägger biträdande polischef Kimmo Markkula vid Polisinrättningen i Västra Nyland.

Kan man fira utomhus?

Under normala förhållanden firas valborg med aktiviteter på olika ställen i huvudstadsregionen och i centrum av de större städerna. Sammankomster ska dock undvikas under rådande undantagstillstånd. Polisen övervakar även under valborgshelgen både vuxna och ungdomar på allmänna platser och ingriper med låg tröskel i all slags störande beteende.

"Att i onödan vistas ute på stan bör fortsättningsvis undvikas för att förhindra spridning av coronaviruset. Det här gäller även ungdomar. Föräldrarna bör därför påminna ungdomar om att även de ska agera ansvarsfullt och inte samlas i stora grupper liksom också annars undvika allmänna platser och i stället träffas på webben. Nu om någonsin borde valborg firas hemma med familjen och på den egna gården", betonar biträdande polischef Ari Karvonen.

Du kommer väl ihåg att i icke brådskande ärenden ska medborgarna i första hand använda polisens elektroniska tjänster och telefonservice. Besök en polisstation bara om det är absolut nödvändigt. Polisen rekommenderar att på förhand boka en tid via webben om det är nödvändigt att besöka en polisstation.

Publicerat: 28.4.2020 
(redigerad: )

Nyheter