Västersundoms skola inleder det nya läsåret i totalrenoverad byggnad

Personer går in i Västersundoms skola
Bild: Anna Työrinoja

Under ett år har Västersundoms skola i östra Vanda renoverats och idag inleds det nya läsåret i den år 1899 byggda skolan. Rektor Mia Förars-Pöytäniemi gläder sig över beslutet att renovera byggnaden. Under förra läsåret hölls undervisningen bl.a. i en paviljong på gården och även om det fungerade bra så var flytten tillbaka till den riktiga skolbyggnaden efterlängtad. – Det är unikt att få vara i en sådan här miljö inflikar Patrik Karlsson. Han är glad att barnen i östra Vanda nu och i fortsättningen kan gå i Västersundoms skola och att renoveringen har gått så bra som den gjort.

Skolans historia sträcker sig tillbaka till 1874 då den grundades och fick namnet Östersundom kapells skola. Skolan fick sitt nuvarande namn 1939. Den nuvarande bygganden är ritad av Theodor Höijer (1843-1910), en av Finlands mest kända arkitekter. Zacharias Topelius fungerade som direktionsordförande i skolan under två decennier och hans minne lever starkt kvar i skolan. Hans byst finns att betrakta i byggnadens andra våning.

Nu har skolans alla byggnader förnyats. De största förbättringarna i den skyddade huvudbyggnaden gällde inomhustemperaturen och ventilationen samt matsalen, berättar Förars-Pöytäniemi. Utrymmesanvändningen har inte förändrats men ljusare färger och förnyad belysning gör att det är ljusare i än förut. Renoveringen är inte helt slutförd ännu men verksamheten i skolan kan ändå inledas utan problem. Karlsson är speciellt glad över slöjdsalen där väggar tagits ner. Nu kan utrymmet användas mer mångsidigt för både konst och slöjdundervisning.

Idag har Västersundoms skola 85 elever varav 18 är nyblivna förskoleelever och 10 börjar på första klass idag. Nelli (femte klass), Ellen (sjätte klass) och Oscar (sjätte klass) har alla börjat sin studiestig på förskolan i Västersundom. När de kommer in i den förnyade byggnaden märker de genast att den ser annorlunda ut än tidigare. De är nöjda över att skolan är ljusare och modernare än förut. De lägger genast märke till de nya vita pulpeterna. På skolgården finns en ny klätterställning som på elevrådets förslag röstades fram bland alla skolans elever. Den lär komma i aktivt bruk om någon timme då skolårets första rast äger rum.

Eleverna Nelli, Ellen och Oscar i Västersundoms skola
Nelli, Ellen och Oscar är för första gången i sin nyrenoverade skola. Bild: Anna Työrinoja
Publicerat: 13.8.2020 
(redigerad: )

Nyheter