Fullmäktige mindes Irja Ansalehto-Salmi

Stadsfullmäktiges hösttermin fick en sorglig inledning 24.8. Fullmäktige höll en tyst minut för att minnas den mångåriga ledamoten Irja Ansalehto-Salmi som gick bort i juni.

Irja Ansalehto-Salmi var stadsfullmäktigeledamot i Vanda oavbrutet sedan 1982. Under sin yrkeskarriär arbetade Irja Ansalehto-Salmi på skolor i Vanda, först som studiehandledare och senare som rektor. Hon avgick i pension från rektorstjänsten vid Peltolan koulu år 2016.

- Arbetet inom bildningsväsendet gjorde att Irja blev en expert på livet och vardagen hos unga och deras familjer i Vanda, konstaterade fullmäktiges ordförande Antti Lindtman i sitt minnestal. Som ledamot var Irja i bred utsträckning insatt i frågor som berör staden, allt från stadskoncernens ekonomi till skidspår och cykelvägar i Vanda. Förteckningen över Irjas förtroendeuppdrag i Vanda omfattar närmare 10 sidor. Den familjepolitiska kommittén, Vandas fredskommitté, generalplanekommittén, bostadsmässkommittén och så vidare; under en lång kommunpolitisk karriär hinner man vara engagerad i en hel del.

Utöver arbetet på dagtid och förtroendeuppdragen vid staden hade Irja Ansalehto-Salmi också flera andra förtroendeuppdrag: I styrelserna för SAD och Nylands förbund, i Kommunförbundets förbundsdelegation och den kommunala pensionsanstaltens (nuvarande Kevas) delegation. Hon var också aktiv inom organisationsarbetet; i Vantaan akateemiset naiset, idrottsföreningar, Gruvsta stadsdelsförening och i yrkesorganisationer. Utöver allt detta var Irja en aktiv motionär och engagerad i sina barnbarn.

- Vi kommer att minnas Irja med värme – som en uppriktig människa som var insatt i frågor och som förhöll sig positiv till nya saker, som en samarbetsvillig politiker och flitig talare som man lyssnade till och uppskattade över partigränserna, sade Antti Lindtman.

De ärenden som behandlades vid sammanträdet godkändes. Till exempel fullmäktige godkände detaljplaneändringen Mönkkönens hörn, som möjliggör byggande av ett bostadshus som rymmer affärsutrymmen. I samband med planändringen görs en tomtindelning och en ändring av tomtindelningen. På grund av utstakningen av Vandabanan blir en ca 90 m2 stor del av tomten gatuområde.

Publicerat: 25.8.2020 
(redigerad: )

Nyheter