Hela Vanda läser under Read Hour-kampanjen

Läshunden Hippu är i biblioteket med en Mauri Kunnas bok

Barn- och ungdomsstiftelsens kampanj Read Hour utmanar hela Finland att stanna upp för att läsa under den internationella läskunnighetsdagen 8.9 kl. 14. Vanda stad är med i kampanjen och vi utmanar alla Vandabor att delta!

”Läskunnighet är ingen självklarhet. Alla i Finland har dock rätt till den. Läskunnighet ger oss jämlikhet och empati. Den hjälper oss att förstå både världen och varandra. Därför: Läs mer.”

Så här beskriver Barn- och ungdomsstiftelsen betydelsen av läskunnighet och tanken bakom kampanjen Read Hour. Kampanjen pågår 31.8-8.9 och dess syfte är att inspirera barn och ungdomar att läsa, att förbättra finländarnas läskunnighet samt att lyfta fram läsandets betydelse i den samhälleliga debatten. De vill också skapa fotfäste för firandet av en årlig läskunnighetsdag.

- Vi ville absolut vara med i kampanjen! Läskunnighet är en oerhört viktig färdighet. Läskunnighet främjar jämlikheten i samhället och hjälper en att vidga sin världsbild. Att läsa är ett bra sätt att använda sin fritid oberoende av vilka andra hobbyer man har, säger stadsdirektör Ritva Viljanen.

Alla daghem och skolor är utmanade att läsa under Read Hour -dagen 8.9. Också äldreomsorgen och tjänsterna för funktionshindrade är med.

- Läsandet har en viktig roll också i skapandet av stadskultur. Det är viktigt att vi har författare i Vanda och att författare och deras viktiga arbete uppskattas, fortsätter Viljanen.

Följ med Vanda stads kanaler på sociala medier under Read Hour-veckan så får du höra smakbitar på Tove Janssons bok ”Trollkarlens hatt” på fem olika språk.

Visa ditt stöd för läskunnigheten genom att dela din egen läsestund på sociala medier med #ReadHour #ReadHourVantaa.

Du får lästips från Vandas bibliotek och under kampanjens gång på www.readhour.fi. Bibliotekens lästips publiceras på helmet.fi.

Publicerat: 2.9.2020 
(redigerad: )

Nyheter