Maskrekommendation i den öppna småbarnspedagogiken

Vandas tjänster inom småbarnspedagogik rekommenderar att vuxna besökare använder egen ansiktsmask på öppna daghem och i invånarparker.

Vantaan varhaiskasvatuspalvelut suosittaa aikuisille vierailijoille oman maskin käyttöä avoimissa päiväkodeissa, asukaspuistoissa ja kohtaamispaikoissa.

Vantaa Early Education Services recommend that adult guests use facemasks at the open daycare centers and residential parks.

Publicerat: 2.10.2020 
(redigerad: )

Nyheter