Kundenkäten gällande småbarnspedagogik och förskola har öppnat

Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda utför i månadsskiftet oktober–november (19.10–8.11.2020) en gemensam kundenkät som riktar sig till vårdnadshavarna till barn inom kommunal och privat småbarnspedagogik och förskoleundervisning. En för huvudstadsregionen gemensam kundenkät inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen sänds till vårdnadshavarna till inemot 60 000 barn.

Med enkäten utreds barnens och vårdnadshavarnas erfarenheter av småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen samt vilka utvecklingsområdena är enligt deras åsikt. Enkäten har förnyats i samarbete med några vårdnadshavare. Frågorna berör den pedagogiska verksamheten, hur man tar hänsyn till barnet, kommunikationen och interaktionen samt hur delaktighet förverkligas inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Det är möjligt att svara på enkäten på svenska, finska, engelska, estniska, ryska, arabiska och somaliska.

Enkäten har utförts som ett samarbete mellan ovan nämnda kommuner vart tredje år allt sedan år 2008. Enkäten sänds till vårdnadshavarna till inemot 60 000 barn inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Vårdnadshavarna får anvisningar om hur de kan svara på enkäten från sitt eget verksamhetsställe inom småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen.

Resultaten från kundenkäten publiceras i januari 2021.

Mer information kan fås av:

Vanda:
Direktör för det svenskspråkiga serviceområdet Anders Vikström, anders.vikstrom@vantaa.fi, 043 825 7442
Varhaiskasvatuksen johtaja Sole Askola-Vehviläinen, sole.askola-vehvilainen@vantaa.fi, 040 041 7634

Helsingfors:
Chef för den svenska småbarnspedagogiken Jenni Tirronen, jenni.tirronen@hel.fi, 09 310 73014
Varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas, satu.jarvenkallas@hel.fi, 09 310 43368
Arviointiasiantuntija Kati Järvinen, kati.jarvinen@hel.fi, 09 310 27448

Esbo:
Direktör för svenska bildningstjänster Barbro Högström, barbro.hogstrom@espoo.fi, 050 351 1497
Varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila, virpi.mattila@espoo.fi, 09 816 23300

Grankulla:
Chef för småbarnsfostran Annika Hiitola, annika.hiitola@kauniainen.fi, 050 341 6269
Chef för förskole- och småbarnspedagogisk enhet Paula Somila, paula.somila@kauniainen.fi, 050 341 5313

Publicerat: 19.10.2020 
(redigerad: )

Nyheter