Hur ska 50 000 euro användas i Håkansböle och Mårtensdal? Rösta nu!

En lapp med texten "Vad skulle du vilja ha?"

Den deltagande budgeteringen som genomförs i stadsdelarna Håkansböle och Mårtensdal har nu kommit till omröstningsetappen. Alla invånare i Håkansböle och Mårtensdal som fyllt 12 år får rösta om vilka av invånarnas idéer som föreslagits i augusti-september ska förverkligas för att utveckla områdena. Utvecklingsidéerna gäller utomhusområden som staden äger, till exempel parker, idrottsområden och skolgårdar. Röstningen pågår 20.10–16.11.

Vid omröstningen kan du till exempel rösta på att stadsdelarna ska få fler redskap för utomhusmotion, bänkar eller blomsterrabatter. I Håkansböle kan du också rösta på en frisbeegolfbana och i Mårtensdal på en bordsgrupp i Björkdungsparken.

”Deltagande budgetering är ett lätt sätt att påverka den egna boendemiljön”, uppmuntrar delaktighetskoordinatorn Laura Lettenmeier.

Vid omröstningen i båda stadsdelarna ingår omkring 30 olika idéer. Du kan bekanta dig med idéerna på webbplatsen osallistu.vantaa.fi där det finns beskrivningar av alla idéer och en penningsumma som staden uppskattat att behövs för att förverkliga respektive idé. Det går bra att rösta på flera idéer, men den totala summan som behövs för att förverkliga idéerna får vara högst 50 000 euro. De planer som fått mest röster och ryms inom budgetgränserna förverkligas under sommaren 2021.

Du kan rösta på webben på adressen osallistu.vantaa.fi. Du måste logga in dig på webbplatsen med din e-postadress. Du kan också rösta på biblioteken i Håkansböle och Mårtensdal genom att visa ett dokument där hela ditt namn framgår, till exempel ditt FPA-kort eller ett personligt förmånskort.

Deltagande budgetering är ett nytt sätt där invånarna kan påverka utvecklingen av sitt område och användningen av stadens pengar. Under idéjaktetappen i början av hösten lämnade invånarna in sammanlagt 228 idéer om hur den egna närmiljön kunde utvecklas. Av idéerna gällde 142 Mårtensdal och 86 Håkansböle. I början av oktober ordnades workshoppar för invånarna där olika genomförbara idéer bearbetades till planer som gick vidare till omröstning. Idéerna kombinerades och preciserades så att man slutligen fick cirka 30 idéer från båda områdena som gick vidare till omröstning.

Projekten Vårt Håkansböle och Vårt Mårtensdal genomförs som en del av programmet för positiv särbehandling.

Publicerat: 20.10.2020 
(redigerad: )

Nyheter