Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion sammanträdde 20.10.2020

Under undervisningsnämndens svenska sektions femte sammanträde 20.10.2020 behandlades bl.a. skolmaten, skolornas och gymnasiets verksamhetsplaner samt förskolornas, grundskolornas och gymnasiets arbetstider och lovdagar för läsåret 2021-2022.

Under sektionens möte presenterade Vanda stads omvärldskonsult Noora Ilola åtgärder för att förbättra skolmaten i skolorna och daghemmen i Vanda. Vandas barn och ungdomar har önskat att skolmatens miljövänlighet ses över samt att deras påverkningsmöjligheter och delaktighet förbättras.

Målet med verksamheten är att göra skolmaten miljövänligare genom att exempelvis minska på skolmatens koldioxidavtryck. Förutom att barn och ungdomar i större utsträckning engageras vill man också införa mer mat- och miljöfostran. Enligt elevernas önskan har det tidigare smakrådet ersatts med sex olika verksamhetspaket via vilka barn och ungdomar kan bekanta sig med maträtter och matservicens verksamhet. Paketen utvecklas utgående från daghemmens och skolornas önskemål. Därtill skapas det en bildbank med exempelbilder på maträtter. Bilderna kommer att användas i webbtjänsten ostallistuvavantaa.fi för att utreda vilka maträtter som smakar barnen och ungdomarna bäst.

Sektionen diskuterade vilka problem och utmaningar som finns gällande skolmaten för närvarande och åtgärder för att förbättra situationen. Sektionen kommer att behandla ärendet igen på våren.

Verksamhetsplaner i Mårtensdals och Kyrkobys skolor och renoveringen i Västersundoms skola

Sektionen fick höra Per Wiander, rektor för Mårtensdals och Kyrkoby skola, presentera skolornas verksamhetsplaner och tyngdpunktsområden för läsåret 2020-2021. I båda skolorna jobbar man med att via positiv pedagogik utveckla mångsidiga kompetenser såsom förmåga att tänka och lära sig, multilitteracitet och förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid. I Mårtensdals skola jobbar man under hösten 2020 mycket med läsning och det svenska språket. I Kyrkoby jobbar man mångvetenskapligt med hållbar utveckling. I båda skolorna satsar man också på trivseln och välmåendet bland eleverna samt att effektivera samarbetet med vårdnadshavarna.

Sektionen fick också höra Västersundoms skolas vice rektor Patrik Karlsson redogöra för renoveringen av skolan. Renoveringen har varit ett omfattande men lyckat projekt och endast några små finslipningar kvarstår. I samband med renoveringen har man övergått från el- och oljevärme till jordvärme i alla byggnader. Patrik Karlsson tackades för det fina arbetet han gjort som renoveringsansvarig.

Arbetstider och lovdagar under läsåret 2021 - 2022 i förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasiet

Den svenskspråkiga servicen gjorde en förfrågan till elever i årskurserna 5 – 9, gymnasiestuderande, vårdnadshavare och lärare gällande arbetstider och lovdagarna för kommande läsår. I förfrågan kunde man välja mellan följande alternativ för nästa läsår:

 1. skolstart 11.8.2021 och en veckas höstlov
 2. skolstart 11.8.2021, tre dagars höstlov, ledighet på skärtorsdag 14.4.2022 och ledig dag fredag 27.5.2022 som är dagen efter Kristi himmelfärdsdagen.

Majoriteten (61,5 %) av de som svarade på svenskspråkiga servicens förfrågan höll på alternativ 2.

Sektionen beslöt:

a) att den svenskspråkiga förskoleundervisningen i Vanda följer följande arbets- och lovtider läsåret 2021–2022:

 • höstterminen on 11.8 – on 22.12.2021
 • höstlov on 20.10 – fr 22.10.2021 (vecka 42)
 • jullov to 23.12.2021 – fr 7.1.2022
 • vårterminen må 10.1.2022 – fr 3.6.2022
 • vinterlov må 21.2 – fr 25.2.2022 (vecka 8)
 • lediga dagar skärtorsdag 14.4.2022 och fredag 27.5.2022 (dagen efter Kristihimmelsfärdsdagen)
 • Höstterminen har 91 och vårterminen 96 arbetsdagar, sammanlagt 187.

b) att den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasiet i Vanda följer följande arbets- och lovtider läsåret 2021 – 2022:

 • höstterminen on 11.8 – on 22.12.2021
 • höstlov on 20.10 – fr 22.10.2021 (vecka 42)
 • jullov to 23.12.2021 – fr 7.1.2022
 • vårterminen må 10.1.2022 – lö 4.6.2022
 • vinterlov må 21.2 – fr 25.2.2022 (vecka 8)
 • lediga dagar skärtorsdag 14.4.2022 och fredag 27.5.2022 (dagen efter Kristihimmelsfärdsdagen)
 • Höstterminen har 91 och vårterminen 97 arbetsdagar, sammanlagt 188.

c) att fastslå att skolarbetet i gymnasiets högsta årskurs läsåret 2021 – 2022 avslutas torsdag 10.2.2022

d) att överföra beslutanderätten för läsåret 2021-2022 i förvaltningsstadgans 10 kap. 6 § 3 punkt som enligt samma 10 kap. 7 § hör till sektionen

 • om en arbetslördag som får användas för samarbete mellan hemmen och skolan och beslutanderätt om motsvarande lovdag i fråga om svenskspråkig grundläggande utbildning till direktören för svenskspråkiga servicen
 • om två lördagsskoldagar och motsvarande lovdagar i fråga om gymnasiet till gymnasiets rektor.

Föredragningslistor och protokoll hittas på internet: http://paatokset.vantaa.fi

Publicerat: 22.10.2020 
(redigerad: )

Nyheter