En lösning har uppnåtts i avtalsförhandlingarna med Terhohemmet

I förhandlingarna mellan Terhostiftelsen, HUS, Helsingfors, Esbo och Vanda har man uppnått en lösning som tryggar Terhohemmets verksamhet som oberoende aktör.

Lösningen grundar sig på en årlig kostnadsmodell där HUS, de största städerna i huvudstadsregionen och Terhostiftelsen förbinder sig till ett serviceavtal som garanterar ett tillräckligt antal patienter till Terhohemmets vårdavdelningsverksamhet genom ett fast årskontrakt.

I avtalet ingår prishöjningar och det gäller under tre år med de överenskomna priserna. Avtalet kan förlängas ännu efter detta med två år.

Parterna i avtalet är nöjda med lösningen. Genom det nu överenskomna avtalet kan man garantera ett tillräckligt antal patienter till Terhohemmets vårdavdelning.

”Jag är glad att frågan löstes på ett sätt som gör att alla parter är nöjda. Vi har alla som ett gemensamt mål att trygga tjänsten för krävande vård på specialnivå i livets slutskede och att verksamheten på Terhohemmet får fortsätta och vi lyckades med det”, säger direktören för verksamhetsområdet Johanna Mattson från HUS.

”Avtalet tryggar kontinuiteten för Terhohemmets verksamhet som en oberoende aktör under de kommande åren. Vi är nöjda att vi har uppnått en gemensam åsikt om Terhohemmets framtid i en konstruktiv anda”, säger styrelseordförande för Terhostiftelsen Annikki Thodén.

Publicerat: 5.11.2020 
(redigerad: )

Nyheter