Uppmaning till att gå på coronatest med låg tröskel

För att förhindra att epidemin sprider sig är det viktigt att gå på coronatest med låg tröskel. Det finns för tillfället gott om tider till coronaprovtagningen och testresultatet kommer inom 1–2 dygn. Det rekommenderas att man bokar tid för provtagning också vid lindrigare symtom.

Ett coronavirusprov tas om man inom 14 dygn före man sökt vård har fått:

 • akut luftvägsinfektion (ett symtom räcker: feber, hosta, halsont, snuva, andnöd, förlust av lukt- eller smaksinne) eller
 • diarré eller magsmärtor utan annan uppenbar orsak.

De som bor i Nyland kan själva boka tid till coronavirusprovtagning via den elektroniska tjänsten Coronaboten. Du kan också boka tid till ditt barn som är under 16 år. Om du vill boka tid till någon annan person, vänligen kontakta hälsostationernas telefontjänst i Vanda. Coronaboten finns på adressen: koronabotti.hus.fi/sv

Om du anser dig behöva professionell hjälp kan du ringa coronalinjen vid hälsostationernas telefontjänst i Vanda under vardagar och veckoslut. Coronalinjen betjänar på telefonnumret 09 839 50 000 mån.–fre. kl. 8–18 och lör.–sön. kl. 9–18. Vår vårdare vid telefontjänsten bedömer din situation och skriver en remiss till coronatest eller hänvisar dig till läkarmottagning. Hälsorådgivning utanför tjänstetid fås av Jourhjälpen på numret 116 117.

Vandas provtagningspunkter för coronavirustest

Vandas coronaprovtagningspunkt finns i Varistorna (Varistovägen 1). Provtagningen sker inomhus. Provtagningspunkten är öppen varje dag kl. 8–16.

Som provtagningspunkter fungerar utöver Varistorna också punkterna vid Jorvs, Pejas och Mejlans triangelsjukhus som upprätthålls av HUS. Provtagningsplatsen och den exakta adressen får du i samband med tidsbokningen.

 • Du får ett meddelande per sms om den bokade provtagningstiden.
 • Du kan komma till platsen vid utsatt tid med egen bil, bilskjuts, cykel eller till fots. Använd inte kollektiva trafikmedel.
 • Den som kommer för testning rekommenderas bära munskydd.
 • Provet tas med en vaddpinne från slemhinnan i näs-svalgrummet.
 • Om resultatet är negativt får klienten ett textmeddelande inom 1–2 dygn efter provtagningen. Om resultatet är positivt får du meddelande per telefon.
 • Skydda andra från att exponeras.
 • Sköt din handhygien
 • Håll för munnen och näsan med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser eller hosta eller nys i armvecket.
 • Håll ett tillräckligt säkerhetsavstånd.
Publicerat: 12.11.2020 
(redigerad: )

Nyheter