Omröstningen avslutad i den deltagande budgeteringen i Mårtensdal och Håkansböle – 14 förslag förverkligas

Gatukonst

Höstens deltagande budgetering i stadsdelarna Håkansböle och Mårtensdal kulminerade i en omröstning som genomfördes i oktober-november. I omröstningarna för Vårt Håkansböle och Vårt Mårtensdal fick invånarna i Håkansböle och Mårtensdal som fyllt 12 år välja vilka av invånarnas tidigare idéer och förslag som ska förverkligas för att utveckla stadsdelarna.

Invånarna i båda områdena fick besluta om hur 50 000 euro borde användas. Det förslag som fått mest röster förverkligas och därefter i ordningsföljd de förslag som fått näst mest röster, dvs. så många förslag som ryms inom budgeten.

I Håkansböle genomförs en frisbeegolfbana (30 000 €), belysningen förbättras (15 000 €) och informationstavlorna längs motionsspåret i Håkansböle idrottspark förnyas (50 000 €). Utöver de förslag som förverkligas fick också förslaget att montera gungor och en klätterställning på Sotungin koulus gårdsplan många röster. Sotungin koulus gårdsförslag var ändå lika dyrt som budgeten i sin helhet, så för att bli valt borde förslaget ha fått mest röster. Nu var förslaget det näst populäraste.

I Mårtensdal utförs intensivstädning av köpcentret och stationsområdet (6000 €), ett kärl för farligt avfall monteras (700 €), en insektvänlig blomsteräng anläggs (4000 €), en bordsgrupp monteras i Björkdungsparken 1200 €), fler avfallskärl monteras längs med populära gångleder (7000 €) och i parker (7000 €), Bredbergets klippor städas (4000 €), fler träd och buskar planteras utmed gatorna (10 000 €), parkyoga ordnas i parkerna i Mårtensdal (1000 €), odlingslådor för stadsodling anskaffas (1000 €) och fler blomsterplanteringar anläggs (8000 €).

I den deltagande budgeteringens omröstning deltog 226 invånare från Mårtensdal och 368 invånare från Håkansböle. Röstningsaktiviteten var därmed lite under 4 procent i Håkansböle och lite över 2 procent i Mårtensdal. Procentnivån motsvarar röstningsaktiviteten i motsvarande omröstningar i deltagande budgeteringar i andra städer.

Om du vill ta en närmare titt på röstningsresultaten kan du gå in på adressen osallistu.vantaa.fi . De vinnande förslagen förverkligas under sommaren 2021.

Staden samlar in respons om genomförandet av den deltagande budgeteringen genom en webbenkät (på finska) som kan besvaras fram till 8.12. I enkäten kan du ge respons om processens olika faser och komma med utvecklingsförslag. Du kan svara på enkäten även om du inte har deltagit i den deltagande budgeteringen i Håkansböle och Mårtensdal eller inte bor i områdena i fråga.

”Hela processen med den deltagande budgeteringen har varit en ypperlig möjlighet för Vanda att på ett helt nytt sätt kunna inkludera kommuninvånarna i utvecklingen av staden. Erfarenheterna har varit goda och vi vill fortsätta med den deltagande budgeteringen också i framtiden”, berättar stadsingenjör Henry Westlin.

Nästa gång kommer den deltagande budgeteringen att genomföras år 2021 i Västerkulla, Mikkola och Havukoski. Projekten för den deltagande budgeteringen ingår i programmet för positiv särbehandling.

Publicerat: 19.11.2020 
(redigerad: )

Nyheter