Vandaspåran

En 3D-bild av Vandaspårans vagn på Konvaljvägen i Dickursby i framtiden. Framför spårvagnen går människor på gatan och bakom den ligger ett råd av färgrika höghus. Bild: WSP Finland.

Vandaspåran är en modern snabbspårväg som förenar områdena kring Håkansböle och Västerkulla med det regionala bannätet och skapar en direkt förbindelse till Dickursby, Aviapolis och flygplatsen. Spårvägförbindelsen skapar nya möjligheter att utveckla stadsstrukturen i östra Vanda och binder samman områdena med en effektiv kollektivtrafik så att de i allt högre grad utgör en del av nätverket av centrumområden.

I Vanda planeras en snabbspårväg som kopplar samman området kring Håkansböle och Västerkulla med spårtrafiknätet och skapar en smidig förbindelse till Dickursby, Jumbo och Aviapolis samt Helsingfors-Vanda flygplats. Den detaljerade planeringen av spårvägslinjen och dess omgivningar pågår för tillfället.

Vandaspårans översiktsplan färdigställdes år 2019. På basis av översiktsplanen beslutade stadsfullmäktige 16.12.2019 att planeringen av spårvägen fortgår. Den fortsatta planeringen körde igång hösten 2020 och under planeringen utarbetas gatu- och parkplaner samt detaljplaner som möjliggör byggandet av spårvägen. Dessutom utarbetas en dispositionsplan för att styra stadsutvecklingen i området kring spårvägslinjen.

Spårvägen är en betydande investering i Vandas framtid. Den har stor betydelse på grund av dess stimulerande effekt på ekonomin då den för med sig sysselsättning och nya möjligheter till affärsverksamhet utmed goda kollektivtrafikförbindelser. Spårvägslinjen utgör stadens viktigaste tillväxtkorridor och den förväntas bidra till 37 000 nya invånare och 30 000 arbetstillfällen. Vandaspåran är också en integrerad del av huvudstadsregionens snabbspårvägsnät som är under utveckling.

Planeringen av spårvägen fortsätter parallellt på tre plan: gatu- och parkplanering, detaljplanering och dispositionsplan. Arbetet har nu startat genom att dispositionsplanens och detaljplanernas gemensamma program för deltagande och bedömning publicerats, vilket samtidigt utgör meddelande om att planeringen av gator och parker inleds. Programmet kan laddas ner på finska (pdf) och skriftliga åsikter kan lämnas in till stadens registratur fram till 15.1.2021. Vid behov kan man också begära om att få programmet på svenska.

För byggandet av Vandaspåran ansöker man ett investeringsbeslut av stadsfullmäktige omkring år 2023. Arbetet med att bygga spårvägen skulle kunna inledas år 2024 och då skulle spårvägen vara i bruk tidigast år 2028.

Vandaspåran i ett nötskal

En grafisk karta av Vandaspårans rutt som förklarats i texten. Kartograf: Kari Tervo.
 • Rutt: Mellungsbacka-Håkansböle-Dickursby-Aviapolis-Flygplatsen
 • Längd: 19,3 km (500 m i Helsingfors)
 • Hållplatser: 25 st.
 • Distans mellan hållplatserna: ca. 800 m
 • Topphastighet: 70 km/h
 • Medelhastighet (inkl. stopparna): 25 km/h
 • Kapacitet: 150 personer / vagn
 • Turintervall: 5–20 min
 • Passagerare år 2030: 82 000 / dygn

Växelverkan och deltagande

Genom planeringen ordnas det möjligheter för invånare och intressenter att påverka och delta i planeringen av spårvägen. I december 2020 arrangeras fyra digitala möten områdesvis där man presenterar hur planeringen framskrider samt tar upp aktuella frågor som rör stadsutvecklingen inom respektive område. Presentationerna hålls på finska. På grund av den rådande coronavirussituationen arrangeras mötena som digitala livesändningar på Microsoft Teams enligt följande tidtabell:

Utöver mötena kan invånarna och intressenterna också svara på en webbenkät. Med enkäten samlar vi in tankar och ståndpunkter som rör planeringen av gator och konst utmed spårvägen. Enkäten är öppen fram till 15.1.2021. Närmare anvisningar om både enkäten och mötena för allmänheten finns på finska på adressen osallistuvavantaa.fi.

Invånarna och intressenterna har också möjlighet att personligen diskutera med Vandaspårans planerare. De svarar på e-post på adressen ratikka@vantaa.fi. Du kan diskutera med planerarna (på finska) på Vandainfos kundtjänst för stadsmiljön på numret 09 8392 2242. Vi tar emot samtal under följande tider:

 • ons 9.12.2020 kl. 14–16
 • ons 16.12.2020 kl. 14–16
 • tors 14.1.2021 kl. 11–13

Övriga tider svarar Vandainfos kundrådgivare på numret.

Aktuella möjligheter till deltagande och påverkan har samlats på ett och samma ställe på osallistuvavantaa.fi.

Du kan dessutom också följa projektet på finska på Facebook och Instagram.

Publicerat: 4.12.2020 
(redigerad: )

Nyheter