Vandas coronavaccineringar har framskridit väl

Coronavaccineringarna i Vanda har framskridit väl och hittills har det getts omkring 5000 vaccindoser. Vaccineringstider ges utifrån tillgången på vaccin. För närvarande ges boostervaccin till personer som vaccinerats i det första skedet. Den återstående delen av de vaccindoser som finns till förfogande under denna vecka ges till Vandabor som fyllt 80 år och ännu äldre Vandabor. Vi vet inte ännu vilka de exakta mängderna vaccin kommer att vara under de kommande veckorna och därför är tidtabellen för övergången till följande grupp som vaccineras ännu är oklar.

Nu kan också alla personer över 65 år som bor i samma hushåll som personer som fyllt 80 år eller är ännu äldre komma och låta vaccinera sig samtidigt genom särskild tidsbokning. För närvarande kan deras tidsbokning endast göras per telefon.

Vi ber er boka en vaccineringstid i första hand via internet www.koronarokotusaika.fi/sv eller alternativt per telefon som återuppringning på numret 09 839 50090 (mån–fre. kl. 8–15). När det finns vaccin finns det tider som kan bokas via nätbokningen och en begäran om återuppringning kan lämnas in i telefonservicen. När det inte finns vaccin syns inga tider i den elektroniska tidsbokningen och man kan inte lämna någon begäran om återuppringning i telefonservicen, utan ett automatmeddelande uppmanar en bara att ringa på nytt senare. Tider öppnas alltid genast när det finns tillgång till vaccin och därför lönar det sig att försöka på nytt senare. Telefonnumret är endast avsett för målgruppens tidsbokningar och inte för andra förfrågningar, för att linjen inte ska belastas och de som står i tur för vaccinering ska kunna boka en tid.

Vaccineringstider kan bokas per telefon endast på tidsbokningsnumret för coronavaccinering och vi ber er därför att ni i frågor som gäller coronavaccineringen inte kontaktar Vanda stads övriga nummer eller service, såsom hälsostationerna, för att servicen inte ska belastas.

Allmän information och rådgivning i anslutning till coronaviruset och coronavaccineringar får du via THL:s telefonrådgivning tfn 0295 535 535 (öppen vardagar 8–21 och lördagar kl. 9–15). Obs: Inga vaccineringstider kan bokas på numret.

Vanda framskrider i enlighet med den nationella vaccineringsordningen och alla som vill bli vaccinerade kommer att få vaccinet när det är deras tur. Följ hur vaccineringarna i Vanda framskrider och när det är din egen tur att vaccineras: www.vanda.fi/coronavaccineringarna. Dessutom finns alltid det nyaste meddelandet om coronavaccineringarna på Vandas ingångssida Vantaa.fi.

Publicerat: 2.2.2021 
(redigerad: )

Nyheter