Svenska kommitténs nya pris Vandarosen

Kaksi vaaleanpunaista alppiruusua ja taustalla vihreitä puita ja ruohikkoa
Bild: Tiina Ryynänen

Det nya priset Vandarosen kommer att utdelas för första gången på Vandadagen den 15.5.2021 till den eller dem som jobbar för svenskan i Vanda. Till skillnad från Vandalaxen kan Vandarosen tillfalla en person som inte är skriven i Vanda, men som har en stark koppling till staden. Grupper och juridiska personer, dvs. organisationer, företag, registrerade föreningar och stiftelser, kan också bli Vandarosen.

Svenska kommittén beslöt att instifta det nya priset på sitt möte 16.9.2020 på basen av resultaten från webbenkäten Vandalaxens framtid. I webbenkäten, som var öppen 15.6-15.8.2020, framgick bl.a. att majoriteten av svararna önskade att ett nytt pris skulle instiftas för juridiska personer. Svenska kommittén beslöt följaktligen att den nya utmärkelsen utdelas till en fysisk eller juridisk person eller grupp som under de föregående åren har gjort en betydlig insats för de svenskspråkiga i Vanda, har lyft fram det svenska språket på ett positivt, nytt eller innovativt sätt i Vanda och eller har skapat ett positivt språkdiskussionsklimat. Med inspiration av förslag från allmänheten beslöt Svenska kommittén på sitt senaste möte att namnet på det nya priset blir Vandarosen.

Den som vill nominera en kandidat till Vandarosen ska skicka fritt formulerade nomineringar med motiveringar till Svenska kommittén under tiden 1.3-11.4.2021. Nomineringarna kan skickas av fysiska personer, föreningar eller juridiska personer. Utmärkelsens mottagare utses sedan av Svenska kommittén den 14:e april och uppgifterna offentliggörs på Vandadagen 15.5.2021.

Frågor och nomineringar mottas per e-post av Svenska kommitténs sekreterare Nicole Mattsson, förnamn.efternamn@vantaa.fi.

Du kan läsa beslutet och kriterierna för Vandarosen i Svenska kommitténs protokoll från 16.9.2020 11 §.

Publicerat: 12.2.2021 
(redigerad: )

Nyheter