Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona rekommenderar att begränsningar fortsätter

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona rekommenderar att Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattar beslut om att förlänga de i regionen gällande begränsningarna enligt paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar fram till och med den 28 mars 2021 och att förlänga begränsningarna enligt paragraf 58 d med en månad. Paragraf 58 g gäller stängning av offentliga och privata lokaler i regionen och paragraf 58 d gäller kravet om möjliggörande av faktisk distans i offentliga utrymmen.

Dessutom rekommenderar koordinationsgruppen att Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattar beslut om att förlänga de i regionen gällande begränsningarna om ordnande av offentliga tillställningar med en månad.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland informerar separat om besluten och tillhörande detaljer.

Koordinationsgruppen för corona är orolig över spridningen av epidemin i regionen och anser det vara motiverat att förlänga begränsningarna och rekommendationerna.

Kolla här listan över koordinationsgruppens tidigare begränsningar och rekommendationer som huvudsakligen gäller till slutet av mars.

Läs mera vanda.fi/coronaviruset

Publicerat: 11.3.2021 
(redigerad: )

Nyheter