En man ensam på berget i Sotunga

Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo, Tammerfors och Uleåborg deltar i gemensam tyst minut i Europa

Städerna Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo, Tammerfors och Uleåborg deltar tillsammans med andra europeiska städer i en tyst minut för att hedra offren av coronapandemin som började för ett år sedan. Den gemensamma minnesstunden hålls onsdagen den 24 mars kl. 13 finsk tid.

Initiativet för en tyst minut har tagits av stadsnätverket Eurocities, vars medlemmar Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo, Tammerfors och Uleåborg är. I Finland har hittills 822 personer dött i sjukdomen covid-19 och antalet dödsoffer i Europa är totalt närmare 900 000.
- Europa behöver tillsammans stanna upp en stund och reflektera över året som gått, säger Dario Nardella, president för nätverket Eurocities och borgmästare i Florens.
- Låt oss stanna upp en minut och sörja dem som avlidit, hedra dem som lider av pandemins konsekvenser och fundera på vår egen situation - ta ett djupt andetag mitt i vår hektiska vardag.

I Finland har hittills 822 personer avlidit i sjukdomen covid-19 och antalet dödsoffer i Europa är totalt närmare 900 000. Pandemin har påverkat nästan allas liv och vi har all anledning att rikta en eloge till varandra och oss själva för året som gått. Städerna Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo, Tammerfors och Uleåborg önskar att den tysta minuten också beaktas på arbetsplatserna i den mån det är möjligt.
- En fin idé av nätverket Eurocities. Det är viktigt att vi ser hur mycket pandemin har prövat oss, och uppmuntrar varandra att ännu försöka orka ta hand om varandra och oss själva, även om tålamodet sätts på prov. Vaccinationsläget går framåt, vi går mot bättre tider, påminner Vanda stadsdirektör Ritva Viljanen.

Eftersom inga evenemang kan ordnas i nuläget, kan alla delta i den tysta minuten ensamma för sig själva eller följa den live-streamade tysta minuten som Euorocities sänder.
- Jag välkomna alla att delta i den tysta minuten för att minnas och finna ny styrka tillsammans, säger Dario Nardella.

Eurocities är ett nätverk för 198 europeiska städer från 38 länder, och nätverket representerar 130 miljoner människor.

En tyst minut för coronaoffren

Onsdagen den 24 mars kl. 13 finsk tid

Video live stream
Eurocities.eu
A minute of silence for Europe

vanda.fi/coronaviruset

Publicerat: 23.3.2021 
(redigerad: )

Nyheter