Start i april för årets medborgarbudget i Havukoski, Västerkulla och Mikkola

Människor ute i solen

I Havukoski, Västerkulla och Mikkola inleds under våren en process med en medborgarbudget, också kallad deltagande budgetering, där invånarna får vara med och besluta om utvecklingen av sitt bostadsområde. Invånarna kan komma med egna idéer, och de idéer som går vidare och kommer att förverkligas väljs ut bland invånarna genom omröstning. Det har reserverats 50 000 € för varje område.

Idéerna ska syfta till att öka trivseln i områden som staden förvaltar det vill säga parker, gator, idrottsplatser samt skolornas och daghemmens gårdar. Idén kan bestå av en smärre förändring i miljön eller i en verksamhet eller aktivitet. Medborgarbudgetprojekten i områdena heter Vårt Havukoski, Vårt Västerkulla och Vårt Mikkola.

Pengarna kan till exempel användas till nya bänkar, idrottsredskap, cykelställningar eller även till att ordna en byafest. ”Invånarna är de bästa experterna på sin egen boendemiljö så vi ser fram emot allsidiga idéer för hur områdena kunde utvecklas” säger stadsingenjör Henry Westlin.

Medborgarbudgetens första fas är en idéjakt 21.4.–16.5. Vem som helst kan komma med idéer, oavsett om man bor i området eller inte. Idéer kan lämnas in på webbplatsen osallistu.vantaa.fi.

Vi försöker också ordna möjlighet till inlämning av idéer i pappersform på ett coronasäkert sätt.

Efter idéjakten bekantar sig stadens beslutsfattare med idéerna och tillsammans med invånarna utarbetas planer som går vidare till omröstning. Under denna fas ordnas olika workshoppar, och vem som helst som är intresserad av den fortsatta bearbetningen av idéerna kan delta i workshopparna.

För att kunna bearbeta idén till en plan ska kostnaderna vara tillräckligt förmånliga och idén ska i övrigt också uppfylla villkoren. Genomförandet av en enskild plan får kosta max. 35 000 euro, eftersom man vill undvika att hela summan på 50 000 endast går till ett förslag.

Efter utvecklingsfasen får invånarna rösta om planerna 22.9.–17.10. Planerna som vunnit omröstningen förverkligas under år 2022.

Mer information om Havukoskis, Västerkullas och Mikkolas medborgarbudget ges i april innan idéjakten börjar.

Idéjakt kring förbättring av det egna bostadsområdet ordnades ifjol i Håkansböle och Mårtensdal

År 2020 ordnades motsvarande medborgarprojekt i Håkansböle och Mårtensdal.

I Håkansböle röstade man fram följande idéer som ska förverkligas: en frisbeegolfbana, förnyade informationstavlor längs motionsspåret i Håkansböle idrottspark och förbättrad belysning.

I Mårtensdal önskade invånarna en insektsvänlig blomsteräng, ett kärl för farligt avfall, fler avfallskärl längs populära gångleder och parker, fler blomsterplanteringar, träd och buskar, parkyoga, intensivstädning av köpcentrumet och stationsområdet, städning av Bredbergets berghällar och odlingslådor.

Mer information om genomförandet av planerna finns på webbplatsen osallistu.vantaa.fi.

Läs också: Odlingslådor till invånarna i Mårtensdal – ansökan om stadsodling är öppen fram till 5.4 (på finska)

Publicerat: 1.4.2021 
(redigerad: )

Nyheter