Vanda kartlägger åsikter om cykeltrafikens förhållanden

Vanda stad håller för närvarande på att förbereda ett utvecklingsprogram för cykeltrafik som kommer att beskriva mål och åtgärder för cykeltrafik för de kommande åren. Programmet syftar särskilt till att förbättra attraktionskraften för cykling som en del av stadens transportsystem. Staden hoppas att invånarna och andra som rör sig runt Vanda ser på cykeltrafik och behovet av dess utveckling. Frågeformuläret kan besvaras till den 9.5.

Resultatet av enkäten kommer att utnyttjas i Vanda cykeltrafikutvecklingsprogram som kommer att slutföras mot slutet av 2021. Vanda kommer att utveckla förutsättningarna för cykeltrafik, eftersom aktiva sätt att förflytta sig kommer att bidra till en säkrare, bekvämare och livskraftigare miljö. Tillväxten av cykeltrafik är också avsedd att förbättra välbefinnandet för invånarna i Vanda

Publicerat: 19.4.2021 
(redigerad: )

Nyheter