Helmet-biblioteken börjar från och med 1.6.2021 ta ut en avgift för reserveringar som inte hämtats

Helmet-biblioteken börjar från och med juni ta ut en avgift på 1 euro för reserveringar som inte har hämtats eller avbokats senast på den sista avhämtningsdagen. Att reservera material i Helmet-biblioteken kostar fortfarande ingenting.

Avgiften för material som inte hämtats tas i bruk den 1 juni 2021.

Avgiftens storlek är 1 euro per reserverat verk, till exempel en bok eller skiva. Avgiften uppbärs inte av personer under 18 år, hemservicens klienter, flexkunder eller samfundskunder som skolor och daghem. Avgiften gäller inte heller reserveringar som beställts till bokbussen.

2,8 miljoner reserveringar

Syftet med avgiften är att snabbare få ut det reserverade materialet till bibliotekets kunder. Reserveringar har blivit vanligare i huvudstadsregionens bibliotek. Det har också blivit vanligare att reserverat material inte hämtas.

Varje år görs 2,8 miljoner reserveringar i Helmet-biblioteken. Fjorton procent av dem hämtas inte ut. Varje år står alltså 400 000 böcker förgäves och väntar i reserveringshyllan, samtidigt som någon annan väntar på att få läsa dem.

”Det är bra att folk hittar intressant material och gör många reserveringar hos Helmet. Jag tror att vi alla kommer att vara nöjda när reserveringskön i fortsättningen går snabbare framåt, då folk kommer ihåg att hämta sitt reserverade material eller avboka reserveringar som de inte behöver”, säger Katri Vänttinen, direktör för bibliotekstjänsterna vid Helsingfors stadsbibliotek.

”Jag vill inte få in något alls till bibliotekets kassa genom den här nya avgiften som uppbärs på grund av glömska.”

En onödig belastning på miljön

När reserveringar inte hämtas ut bromsar det materialets cirkulation, förlänger reserveringsköerna och gör användarna mindre nöjda med biblioteket. Onödiga transporter av böcker till olika delar av huvudstadsregionen belastar miljön.

För personalen frigörs också arbetstid för andra uppgifter om de inte behöver hantera reserveringar som inte hämtats.

I många andra finländska kommuner har man redan tidigare infört avgifter för reserveringar som inte hämtats. Där har avgifterna inte minskat reserveringarnas popularitet.

Reserveringar kan frysas eller avbokas

Ingen avgift tas ut om kunden hämtar eller avbokar sin reservering senast på den angivna sista avhämtningsdagen.

En reservering kan avbokas när som helst. Man kan ta bort en reservering genom att logga in i Helmets webbtjänst, i appen Taskukirjasto eller via bibliotekets kundtjänst.

Man kan också frysa en reservering som är i kö om man till exempel ska på semester eller är borta av någon annan orsak. Reserveringen går framåt i kön på normalt vis, men den levereras först när användaren tagit bort frysningen. Man kan frysa reserveringar i Helmets webbtjänst. I appen Taskukirjasto går det inte att frysa reserveringar.

Att ändra reservationer.

Du kan frysa reservationerna och ta bort frysningen i Helmets nättjänst.

Vanliga frågor om avgiften för reserveringar som inte avhämtats.

Bild: Maarit Hohteri.

Publicerat: 26.5.2021 
(redigerad: )

Nyheter