Diskutera gärna hemma med era ungdomar hur skolavslutningsveckoslutet kan firas på ett ansvarsfullt sätt

Skolorna slutar lördagen den 5 juni 2021 och många barn och ungdomar förväntas samlas för att fira att sommarlovet börjar, trots alla rekommendationer och begränsningar. Vid avslutningsfirandet brukar ungdomars användning av berusningsmedel bli vanligare och därmed kan också risken för olyckor öka. De flesta barn och ungdomar firar ändå skolavslutningen på ett snyggt och städat sätt utan problem också denna vår.

Firandet har hållit polisen, ambulanser, ungdomsarbetare och många frivilligarbetare mycket sysselsatta under tidigare år. Även detta år är man beredd och polisen i Östra Nyland, Vanda stads ungdomsarbete och Röda korsets jourtjänstbil och volontärer finns på plats på de populäraste samlingsplatserna.

Olycksriskerna ökar ju längre kvällen lider

Skolornas och daghemmens gårdsplaner och allmänna parkområden i Vanda har vanligtvis varit populära samlingsplatser för ungdomarna. I östra Vanda är Hanaböle träsk friluftsområde, Dixis omgivning och Heurekaparken populära områden och i västra Vanda Ådalsparken. Såsom många andra tusentals ungdomar åker också en del av Vandaungdomarna in till Helsingfors centrum och till Strandparken i Träskända för att fira.

En del av ungdomarna har varit mycket berusade under tidigare år. Det har förutom skador och olyckor också förekommit olika brott såsom misshandel, sexuellt ofredande och rån. De som är berusade löper större risk att bli utsatta för brott eller olyckor.

Var anträffbar per telefon

Polisen, barnskyddsmyndigheterna eller ungdomsarbetarna kontaktar vårdnadshavarna om ett minderårigt barn påträffas berusat eller har begått ett brott. Förra våren var det inget problem att få tag på föräldrarna, de svarade på telefonsamtalen och kom själva och hämtade hem sina ungdomar från den aktuella platsen. Vårdnadshavarna bör således vara anträffbara per telefon, särskilt under festkvällen och svara på samtal som kommer från okänt nummer.

Vanda stads ungdomsarbetare står också till tjänst per telefon. Ungdomsarbetet på fältet samordnas i Östra Vanda av Juho Outavaara tfn 043 8250840, och i Västra Vanda av Nea Suorela tfn 050 314 5579. Man kan ringa numret om man är oroad över sin egen eller andra ungdomars situation.

Det vore bra om föräldrarna pratade med ungdomarna om riskerna i anslutning till avslutningsfirandet på kvällen. Kom överens om spelreglerna så att inte en trevlig kväll slutar med samtal från polisen eller att någon skadar sig. Det är också bra att komma ihåg att faran när det gäller coronaviruset inte är över än. Därför är det bäst att vara försiktig och följa myndigheternas rekommendationer och anvisningar för att trygga ungdomarnas hälsosäkerhet.

Publicerat: 1.6.2021 
(redigerad: )

Nyheter