Grundskolorna, gymnasierna och Varia inleder höstterminen med närundervisning i Vanda

Småbarnspedagogikens verksamhet fortsätter som förut. Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp samlades tisdagen den 3 augusti 2021. I gruppen beslutades att skolorna i huvudstadsregionen inleder höstterminen med närundervisning. Beslutet gäller den grundläggande utbildningen, yrkesinstitutet Varia och gymnasierna i Vanda.

Daghemmens verksamhet fortsätter som vanligt. Grundskolornas och gymnasiernas undervisning börjar nästa vecka på onsdag den 11 augusti 2021.
Nya studerande vid yrkesinstitutet Varia inleder sina studier onsdagen den 4 augusti. Andra och tredje års studerande vid Varia inleder höstterminen onsdagen den 11 augusti.

Vanda stads daghem, skolor och läroanstalter följer de gällande coronarekommendationerna (bl.a. användning av munskydd och annan skyddsutrustning, handhygien, tillräckligt avstånd).

Publicerat: 4.8.2021 
(redigerad: )

Nyheter