Höstens studentskrivningar inleds

Studentskrivningarna inleds måndagen den 13.9 med provet i läskompetens i modersmål och litteratur och fortsätter fram till 29.9.2021 beroende på vilka ämnen man skriver.

Höstens studentskrivningar 2021 är redan fjärde gången som studentskrivningarna anordnas med specialarrangemang på grund av coronavirussituationen. Studentskrivningarna ordnas enligt den ursprungliga tidtabellen och på ett hälsosäkert sätt enligt studentexamensnämndens anvisningar.
I Vanda har totalt 1852 abiturienter från dag- och vuxengymnasier anmält sig till höstens studentskrivningar.

Tidtabell för studentproven hösten 2021

• må 13.9. modersmål och litteratur (svenska och finska), prov i läskompetens

• ons 15.9 psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi

• fre 17.9. främmande språk, lång lärokurs

• må 20.9. det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs

• ti 21.9. matematik, lång och kort lärokurs

• to 23.9. religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi och hälsokunskap

• fre 24.9. modersmål och litteratur (svenska och finska), provet i skrivkompetens, finska/svenska som andraspråk och litteraturprovet

• må 27.9. främmande språk, kort lärokurs

• ons 29.9. modersmåls- och litteraturprovet i samiska

Närmare information om studentskrivningarna, deras tidtabeller och hur man förbereder sig inför skrivningarna finns på gymnasiernas webbsidor och på adressen ylioppilastutkinto.fi/sv.

Publicerat: 9.9.2021 
(redigerad: )

Nyheter