Barn och unga prioriteras i Vandas plan för återhämtning från corona

Vanda stadsstyrelse sammanträdde måndagen 20.9.2021. Vid sammanträdet godkändes bl.a. samarbetsavtalet för städerna i huvudstadsregionen och beredningsprinciperna för välfärdsområdet Vanda-Kervo.

Vanda har som en av de första städerna utarbetat en återhämtningsplan för coronaepidemins eftervård. Stadsstyrelsen godkände återhämtningsplanen för åren 2021–2023 och beslutade föra planen till stadsfullmäktige för kännedom i samband med budgetbehandlingen.

Planen omfattar eftervårdens mål, konkreta åtgärder för att målen ska nås och de anslag som åtgärderna kräver. För åren 2021–2023 uppskattas det behövas en tidsbegränsad anslagsökning på totalt ca 18 miljoner euro. Bland verksamhetsområdena riktas det största anslaget till verksamhetsområdet för social- och hälsovård åren 2021–2022.

En stor del av restriktionerna som infördes under epidemin berörde barn och ungdomar. Därför prioriteras stödjandet av välbefinnandet hos barn och unga och åtgärdandet av inlärningsunderskottet i återhämtningsplanen.

Publicerat: 21.9.2021 
(redigerad: )

Nyheter