Svenska sektionen fastställde lovtiderna för år 2022-23

Svenska sektionen har kommit igång med sin verksamhet i och med att det första mötet hölls igår på måndag 27.9. Svenska sektionen för fostran och lärande består av 5 medlemmar varav majoriteten var nya. På mötet fastställdes lovtiderna för den svenskspråkiga förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen och gymnasiet nästa läsår 2022-23.

Som grund för beslutet gjordes en enkät till föräldrar, elever i årskurserna 5-9, gymnasiestuderande och personal tidigare i höst. Det kom 570 svar och en överväldigande majoritet, 82 % föredrar kort höstlov och längre jullov. Således beslöt svenska sektionen att skolan börjar torsdagen den 11.8.2022. Höstlovet är tre dagar från onsdagen den 19.10.2022 till fredagen den 21.10.2022. Jullovet inleds onsdagen den 21.12.2022 och fortsätter till trettondagen.

Vårterminen för den grundläggande utbildningen och gymnasiet är 9.1.2023 - 3.6.2023. Förskoleundervisningens vårtermin är 9.1 - 2.6.2023. Vinterlovet infaller för alla måndag 20.2 till fredag 24.2.2023.

Föredragningslistor och protokoll hittas här

Publicerat: 28.9.2021 
(redigerad: )

Nyheter