Meddelande 24.11.2021

Aktuellt igen med rekommendation om munskydd i skolor, läroanstalter och daghem

Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp har vid sitt möte igår 23.11.2021 beslutat att rekommendationen om munskydd skärps och omfattande distansarbete återinförs i området. Detta betyder att man i huvudstadsregionen i dag 24.11.2021 återinför den omfattande rekommendationen om munskydd, oberoende av graden av vaccinationsskydd, bland alla dem som är 12 år och äldre.

Rekommendationen om munskydd och distansarbete gäller fram till 16.1.2022. Rekommendationen om munskydd träder i kraft genast.

Coronasamordningsgruppen rekommenderar att munskydd används i skolorna och läroanstalterna från och med årskurs 6. Rekommendationen om munskydd gäller också personalen inom småbarnspedagogiken. Användning av munskydd rekommenderas i alla arbetslokaler, även om det är möjligt att hålla tillräckligt avstånd till andra.

Den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet fortsätter som närundervisning.

Grundskolorna ger munskydd till eleverna. Munskydd delas ut till eleverna i årskurserna 6–9 från och med 24.11. Studerande som omfattas av den förlängda läroplikten (första årets studerande) får munskydd av läroanstalterna. Övriga studerande ska skaffa munskydd själv. Om en studerande har glömt munskyddet hemma kan hen vid behov få munskydd av läroanstalten. Arbetsplatsernas coronaanvisningar ska följas under inlärningen i arbetet.

Det är fråga om en rekommendation och inte en förpliktelse.

Det är fortfarande oerhört viktigt att barnen, eleverna och de studerande inte kommer till daghemmet, skolan eller läroanstalten om de är sjuka. Även om symtomen är lindriga ska de stanna hemma. Skolorna följer också de andra coronarekommendationerna (bl.a. handhygien och säkerhetsavstånd).

Vanda stads ledningsgrupp för störningssituationer sammanträder torsdag 25.11.2021. Vi följer situationen aktivt och informerar vid behov om förändringar och preciseringar.

Det är nu viktigt att ta hand om vår egen och våra närståendes hälsa!

Publicerat: 24.11.2021 
(redigerad: )

Nyheter