Kom med och utveckla Vanda stads nya webbsidor

Vanda.fi förnyas nästa år och samtidigt webbsidorna för småbarnspedagogik och utbildning.

De nya sidorna har utvecklats så att man tagit i beaktande användardata men vi skulle gärna ha de svenskspråkiga vandabornas synpunkter om innehållet och användarerfarenher av den nya beta-versionen. Vad skulle du vilja ha för information på de nya webbsidorna? Vilka sökord använder du för att söka information och varifrån söker du information? Vad allt önskar du att översätts till svenska?

Vanda stads enhet för fostran och lärande har gjort en enkät som vi hoppas att så många som möjligt svarar på. Vi använder informationen för att utveckla webbsidorna före de publiceras i början av år 2022. Enkäten är uppe 1.12-15.12. Det tar ca. 10-15 minuter att svara på enkäten.

Bland deltagarna lottas ett 20 euros presentkort till S-kedjans affär. Du kan svara anonymt på enkäten men delta i utlottningen om du vill. Dina kontaktuppgifter kopplas inte till svaren. Observera att beta-versionen inte ännu är fullständigt färdig d.v.s. allt innehåll som kommer till vanda.fi hittas inte ännu.

Svara på enkäten

Publicerat: 1.12.2021 
(redigerad: )

Nyheter