Information om smittspårningen av corona i daghem, skolor och läroanstalter

Antalet smittade av coronaviruset har ökat kraftigt i Vanda. Under den senaste månaden har det dagliga antalet smittade mer än tiodubblats. Incidensen är 2 600/100 000/14 dagar.

Coronaviruset sprids endemiskt inom befolkningen och man kan inte nämnvärt begränsa spridningen mera genom smittspårning. Det finns även begränsad kapacitet att testa för coronaviruset. Med det nuvarande antalet smittade är omfattande smittspårning inte ens möjligt.

Att öka på resurserna så att smittspårning vore effektivt är inte med tanke på helheten möjligt vare sig för samhället eller hälsovården. De resurser som läggs på smittspårningen är bort från annan verksamhet och hälsovårdens resurser måste i den nuvarande epidemisituationen riktas till vård av de som insjuknat svårt i corona och andra viktiga funktioner inom hälsovården.

Coronavirussjukdomen är ofta lindrig eller t.o.m. symtomfri hos barn och man anser inte att det i läroanstalter, skolor och daghem sker exponering som medför stor risk för smitta. I och med att sjukdomen sprids snabbt kommer det i daghem, skolor och läroanstalter hela tiden emot situationer där en del av barnen och/eller personalen exponeras för smitta. Motsvarande sker överallt i samhället även på andra ställen än i daghem, skolor och läroanstalter. I den nuvarande epidemisituationen är det inte mer befogat att ställa alla exponerade i karantän och vi kommer inte i fortsättningen att sätta någon i karantän p.g.a. exponering i läroanstalt, skola eller daghem. Ifall exceptionellt många blivit smittade kommer behovet av åtgärder att bedömas från fall till fall.

En fullständig vaccinationsserie skyddar mot allvarlig sjukdom. Då de vuxna är väl vaccinerade är det inte meningsfullt att aktivt spåra barnens coronavirussmittor och man borde inte begränsa barnens rättigheter p.g.a. coronabekämpning. Coronavirusfall kan bekämpas på samma sätt som vanliga luftvägsinfektioner i daghem, skolor och läroanstalter. Det viktigaste är att man stannar hemma om man är sjuk. Dessutom sköter man om en god hygien vid snytning, hostning och handtvätt. Fr.o.m. 3 klassen bär elever och lärare munskydd, klasserna vädras regelbundet och man undviker att sammanslå olika grupper.

Alla daghem, skolor och läroanstalter i Vanda har instruerats att skicka information om eventuell exponering till eleven eller vårdnadshavaren när en person i gruppen konstaterats ha coronavirussjukdom och hen har smittat i läroanstalt/skola/daghem. Den här instruktionen gäller tillsvidare. '

Instruktioner gällande barn: Barn och coronavirus
Information om coronaviruset på Vandas webbsidor

För att stävja smittspridningen är det viktigt att följa instruktioner om god hand- och hostningshygien, att undvika närkontakter och använda munskydd samt ta coronavirusvaccin.

För tillfället har 5-åriga och äldre barn möjlighet att få serien av coronavirusvaccin som minskar spridning av coronavirussjukdom och skyddar mot allvarlig sjukdom. Du kan boka tid elektroniskt på adressen koronarokotusaika.fi eller genom telefonbokningen på din ort. Vandabor kan boka vaccineringstid som återuppringningstjänst på numret 09 5844 3030 (må-fre kl 8–16). Tilläggsinformation om coronavaccinering

Om du får symptom som tyder på corona, ska du genast stanna hemma och söka dig för testning enligt instruktionerna som Institutet för hälsa och välfärd angivit. En bedömning om behovet av provtagning och tidsbokning kan göras på koronabotti.hus.fi. Du kan även boka tid per telefon vid Vanda hälsostationer må-fre kl 8-18 och lö-sö kl 9-16, tel. 09 839 50070. Medan du väntar på resultaten ska du stanna hemma.

Vandas hygien- och smittskyddsenhet

Publicerat: 10.1.2022 
(redigerad: )

Nyheter