Ratikkaan liittyvät selvitykset ja esitykset

Vantaan ratikan taloudelliset selvitykset

Vantaan ratikka: Taloudellisten laskelmien tiivistelmä ja herkkyystarkasteluja (3.12.2019)
Ratikan kuntataloudellinen arviointi – verotulojen herkkyystarkastelu (02.12.2019)
Vantaan ratikka: kuntataloudelliset vaikutukset (19.11.2019)

Reittivaihtoehto- ja liikennevälinevertailut

Ratikan yleissuunnitelmien valmistumisen jälkeen tarkasteltiin vielä kerran vaihtoehtoja ratikan reitille Tikkurilassa. Vertailussa uusilla reunaehdoilla löytyi vielä Lummetien vaihtoehto, jota tässä raportissa verrataan Valkoisenlähteentien ja Ratakujan reitteihin. Tämän raportin perusteella tekninen lautakunta ja kaupunginhallitus päättivät loppuvuodesta 2019 jatkaa suunnittelua Ratakujan linjauksella.

Ratikan reittivaihtoehtojen vertailu Tikkurilassa – Lummetie

Ratikan yleissuunnitelman yhteydessä selvitettiin myös superbussijärjestelmää ratikan sijasta. Tämä oli yksi niistä selvityksistä joiden perusteella kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2019 jatkaa ratikan eikä bussijärjestelmän suunnittelua.

Vantaan ratikka- superbussiselvitys 15.11.2019

Kaupunginhallituksen ja -valtuuston infotilaisuus ratikasta 25.11.2019 (esitykset)

Vantaan ratikka ja raideliikenteen runkoverkosto (Tero Anttila, HSL)
Selvitys Vantaan ratikan omistusmalleista (Matti Lahdenranta ja Kari Ruohonen)
Vantaan ratikka – kuntatalouden vaikutusarvio ”The Second Opinion” (Eero Laesterä ja Tuomas Hanhela, Perlacon oy)
Raitiotieverkkojen seudullinen organisointi (Henrikki Palva, VALOR Partners oy)
Raitiotie on kaupunkikehityshanke (Juha Kostiainen, Vantaan kaupunki)
Vantaan ratikka - kasvu kulkee kiskoilla (Vantaan kaupunki)

Muut selvitykset

Ratikan alustavassa yleissuunnitelmassa vertailtiin reittivaihtoehtoja suhteessa nykyiseen ja tulevaan maankäyttöön. Lisäksi mietittiin esimerkiksi pysäkkien paikkoja ja alustavia ratikan tilavarauksia. Alustavassa yleissuunnitelmassa päätettiin ratikan linjaus muilta osin, mutta Tikkurilaan jäi vielä vaihtoehtoja jotka tutkittiin tarkemmin yleissuunnitelmassa.

Vantaan ratikan (ent. Raide-Jokeri 3) alustava yleissuunnitelma, 23.2.2018

Ajankohtaista