Läroavtalsutbildning

Genom läroavtalsutbildning är det möjligt att avlägga grundläggande yrkesutbildning, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller en del eller delar av en examen. Läroavtal betyder att du samtidigt arbetar och studerar. Största delen av utbildningen sker på arbetsplatsen och den kompletteras med teoriundervisning i en läroanstalt. För att kunna studera på läroavtal måste du först hitta en arbetsplats där du kan arbeta och studera samtidigt på läroavtal.

Läroavtalsbyrån betalar en utbildningsersättning till arbetsgivaren. Arbetsgivaren betalar lön åt den studerande enligt arbets- eller tjänstekollektivavtal.

På Arbets- och näringsbyråns webbsida TE-tjänster hittas information om läroavtalsutbildning. På TE-tjänsternas webbsida kan du också lämna dina uppgifter, att du söker en läroavtalsplats och se läroavtalsplatser som arbetsgivare erbjuder.

Vanda stads läroavtalsbyrå

Elantovägen 3, 01510 Vanda
Tfn (09) 8392 3050


Nyheter

Twitter