Anmälan till förskoleundervisning

Anmälan till förskoleundervisning

Det är vårdnadshavarens skyldighet att se till att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås, året innan läroplikten uppkommer.

I förskoleundervisningen under läsåret 2020–2021 deltar barn födda år 2014. Rätt till förskoleundervisning har också de sjuåringar vilkas skolstart skjutits upp med ett år och de femåringar som fått beslut om förlängd läroplikt.

Förskoleundervisning ges under skolornas arbetsdagar, 20 timmar i vecka och 4 timmar per dag. Förskoleundervisningen är avgiftsfri och i den ingår en daglig måltid.

Utöver förskoleundervisningen (4 timmar per dag) har barnet möjlighet att delta i avgiftsbelagd småbarnspedagogik.

Anvisningar för anmälan via tjänsten VaSa

Du kan anmäla ditt barn till förskolan elektroniskt i tjänsten VaSa. I samband med anmälan till förskoleundervisningen kan du ange om ditt barn behöver småbarnspedagogik utöver förskoleundervisningen.

Man måste logga in sig i tjänsten med Suomi.fi-identifikation genom att använda sina egna nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Du kan bearbeta anmälan efter att du har skickat i väg den och följa behandlingen av den i tjänsten.

Anvisningar för anmälan på pappersblankett

Om du inte kan fylla i anmälan elektroniskt kan du också lämna in anmälan i pappersform. Blanketten kan du fylla i och skriva ut på våra webbsidor.
Om ditt barn också behöver småbarnspedagogik utöver förskoleundervisningen, ska du också fylla i en ansökan till småbarnspedagogiken i pappersform, om barnet
• flyttar över från privat småbarnspedagogik eller servicesedeldaghem i Vanda till ett kommunalt daghem i Vanda
• flyttar över från ett servicesedeldaghem i Vanda till ett annat servicesedeldaghem i Vanda
• inte deltagit i småbarnspedagogiken i Vanda innan förskolan

Du kan lämna in den ifyllda blanketten till vilket kommunalt daghem som helst eller skicka den till tjänsterna för småbarnspedagogik, adress: Småbarnspedagogiken, Anmälan till förskoleundervisningen, PB 313, 01030 Vanda stad.

Närmare information om förskoleundervisningen och anmälan till förskolan fås av daghemsföreståndarna.

Nyheter

Twitter